Politiskt drama om laddad fråga

Nu stormar det om hur frågan inför folkomröstningen om Väsby sjöstad ska formuleras.

Oppositionen vill att en medlare ska lösa oenigheten mellan blocken.

– Då har vi abdikerat från vårt politiska uppdrag, säger Per-Erik Kanström (M).

Det blev dramatiskt när kommunfullmäktige sent på måndagskvällen i förra veckan debatterade om hur frågan inför folkomröstningen om Väsby sjöstad ska se ut. Debatten pågick till midnatt och många Väsbybor väntade tålmodigt på att få höra om politikerna skulle bestämma sig.

Men blocken kunde inte enas. Oppositionen vill att Väsbyborna ska rösta om de tycker att sjöstaden ska byggas. Alliansen ville att frågan om sjöstaden också ska handla om bildandet av ett naturreservat i Runbyskogen och utveckling av Sättraområdet.

Strax före tolvslaget föreslog Anders Rosén, ordförande i Vänsterpartiet, att en medlare skulle anlitas. Oppositionen fick efter votering igenom en så kallad minoritetsåterremiss, där medlare ingick som ett yrkande och ärendet gick tillbaka till kommunstyrelsen.

– Att anlita en medlare är väldigt ovanligt. Men det kan vara en lösning när blocken ligger så långt ifrån varandra. Och jag tycker också att vi bör ha en bred politisk enighet i den här frågan, säger Anders Rosén.

Men en medlare vill Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande, inte veta av:

– En medlare kopplas ju in för att förhandla i en avtalskonflikt. Så ser inte läget ut här, säger han.

Han anser att det känns märkligt om partierna inte kan komma överens.

– Vi måste kunna lösa det här på samma demokratiska sätt som i vilket annat ärende som helst Skulle en medlare anlitas har vi abdikerat från vårt politiska uppdrag.

Fakta

Premiär för folkomröstning

Det krävs en tredjedel av fullmäktige för en minoritetsåterremiss och ärendet bollas tillbaka till kommunstyrelsen.

Det har inte hållits en kommunal folkomröstning i Väsby tidigare.

Tio procent av de röstberättigade i en kommun ska vara för en omröstning för att frågan ska tas upp i fullmäktige.

Källa: Upplands Väsby kommun och folkomrösta.nu