Politiskt gräl om oberoende revision

Täby GAMLA kommunhus nu rivet
Politiskt gräl mellan oppositionen och majoriteten i Täby om revisionen.
Det har blåst upp till politiskt gräl mellan oppositionen och majoriteten i Täby. Kommunrevisionens ordförande Herman Brundin (S), som hastigt hoppat av sitt uppdrag efter 15 år, står i centrum för bråket.
– Jag kan inte företräda revisionen för att jag tycker inte vid lever upp till god revisionssed, säger Brundin.

Socialdemokraterna i Täby har vilat på hanen ett bra tag. Men i förra veckan fick partiet nog och skickade ett ilsket brev till Täby kommunfullmäktiges presidium och avfyrade frän kritik mot kommunrevisorerna.

– Kommunrevisionen arbete bör stramas upp, att varje revisor är fristående och inte binds av partipolitisk lojalitet, förklarar oppositionsråd Annica Gryhed (S), som står bakom kritiken som framförs i S-styrelsens brev.

Herman Brundin (S) anser att det under ett par år har funnits problem med att de andra revisorerna pratat ihop sig inför möten, men det var särskilt ett upphandlingsbeslut i höstas som blev droppen som fick bägaren att rinna över.

– De har partilojaliteter som jag inte tycker inom hör hemma inom revisionen, säger han.

Herman Brundin anser att de andra inte agerat oberoende av partilojalitet och att detta hotar kommunrevisionens fundament. Han kände inte att han kunde underteckna revisionen.

– Min lojalitet ska vara mot Täbyborna och medborgarna och jag vill inte ta någon annan hänsyn, säger Herman Brundin.

Ingela Bendrot (M), vice ordförande i revisionsnämnden, slår helt ifrån sig kritiken.

”Herman Brundins kritik är obegriplig. Vi är totalt sex personer i revisorskollegiet. Arbetet har letts av Brundin och alla har varit överens. Vi har lämnat mängder med granskningsrapporter i full enighet. Under senare år finns bara två frågor där vi inte varit överens, den ena handlade om vårt budgetäskande och den andra var när vi avbröt vår pågående upphandling. Om Brundin inte hade hållit med borde han ha reserverat sig, men det har han inte gjort. Inom revisorkollegiet känner vi oss mycket illa berörda av att socialdemokraterna ifrågasätter vårt oberoende”, skriver Ingela Bendrot i ett skriftligt svar till Mitt i Täby eftersom hon för tillfället befinner sig utomlands.

I dag utgör Täby kommuns lekmannarevisorer främst av alliansens nominerade personer, men regeln är att ordförande nomineras av minoriteten. I uppdraget ligger dock att de ska ställa sig utanför partilojaliteter och göra en oberoende granskning av bland annat årsredovisning och andra politiska beslut.

– Principen är att man inte ska granskas av sina egna, säger Herman Brundin.

Socialdemokraterna öppnar i sitt kritiska brev för att ändra dagens styrkeförhållandena i revisorsnämnden radikalt. En modell, som finns i en del andra kommuner, är att de partier med representation i fullmäktige endast får nominera en lekmannarevisor var.

– Det är väl så att det uppenbarligen inte varit en ideal modell och då kan man tänka sig att titta på andra modeller, säger Annica Gryhed.

Socialdemokraterna anser Herman Brundins skäl till att hoppa av sitt uppdrag mitt under mandatperioden inte har tagits på tillräckligt stort allvar.

Vad vill ni med att skicka ett brev med så här från kritik? 

– Vi hoppas ju att det ska leda till att vi får en bättre kommunal revision och ytterst ligger det i medborgarnas intresse. Det är för att medborgarna ska ha den yttersta tilltron till kommun, säger Annica Gryhed.

Ingela Bendrot tycker att Socialdemokraterna gjort ett ”märkligt utspel” och antyder att partiet medvetet saboterar kommunrevisionens arbete genom att inte utse en ersättare efter Herman Brundin. Hon uppmanar Socialdemokraterna att tillsätta ordförandeposten snarast.

”För att kunna fatta beslut måste vi vara fem personer, så just nu när vi bara har fem ledamöter blir vi sårbara. Inledningsvis pausade vi vårt arbete i inväntan på en ny ordförande, men det var ju inte hållbart i längden. Vi har kontaktat Socialdemokraterna och upplyst dem om hur problematiskt det är att stå utan ordförande. Nu har vi fortsatt med vår revisionsplanering och håller också på med att upphandla revisionstjänster för den kommande mandatperioden”.