Ponton byggs för konserter i Norrström

CITY Strömparterren i Norrström kommer att få en ny servering och pontonbrygga. Det förväntas trafik- och renhållningsnämnden besluta vid sitt sammanträde på torsdag. Nämnden ska besluta om investeringar i kafébyggnad, uteservering och andra kompletterande åtgärder för 8 miljoner kronor för att öka parkens attraktivitet. Pontonen är tänkt att användas för konserter på kvällarna och som solbrygga på dagarna.

Strömparterren är en av Stockholms äldsta allmänna parker från 1832 och har tidigare haft servering. En upprustning i parken blev klar sommaren 2012 och nyinvigning skedde den 21 augusti.