Popplarna längs Södra Kungsvägen sågas ner – ersätts med ekar

Hela sommarhalvåret kommer bygget på Södra Kungsvägen att pågå.
Hela sommarhalvåret kommer bygget på Södra Kungsvägen att pågå.
Cyklister får åka alternativa vägar och popplarna huggs ner.
Så påverkas du av sommarens arbeten längs Södra Kungsvägen.

Sträckan mellan Karlavägen och bensinmacken vid Lejonvägen påverkas när arbetena drar igång nu i maj.

Det är flera olika saker som ska göras. Fjärrvärme och elledningar ska läggas om, cykelvägen ska asfalteras om och räcken och belysning ska bytas ut.

Dessutom är popplarna längs vägen enligt staden inte friska. Nu i maj ska allén därför tas bort. Framåt hösten, planeras en ny allé, bestående av pelarekar som redan från början är drygt fem meter höga.

Arbetet i sin helhet beräknas vara färdigt i oktober.

Så påverkas du:

Bilist:

  • Ett körfält i riktning mot Stockholm stängs av.
  • Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen framkomligheten blir begränsad då den blir smalare på grund av alla arbeten.
  • Parkeringsförbud på den sidan hela byggperioden.

Cyklist: 

  • Det finns skyltning som ska hänvisa gående och cyklister rätt.
  • Gång- och cykelvägen på motsatt sida av Södra Kungsvägen kommer vara öppen.
  • Cyklister till och från Ropsten kan även använda Herserudsvägen och cykelvägen längs Lidingöbanan.