Populär skärgårdslinje utvärderas

SKÄRGÅRDEN I sommar hade den nya tvärgående nord/syd-linjen premiär, och enligt landstinget åkte totalt 13 000 passagerare linjen under försöksperioden.

Extrabåtar fick beställas 14 gånger och nu ska linjen utvärderas, därefter tas beslut om försöket förlängs 2016. Utvärderingen ska vara klar i oktober.

De populäraste bryggorna på nord/sydlinjen var Simpnäs, Arholma, Stämmarsund och Finnhamn.

– Extra roligt är att bryggor som ligger lite längre bort, som Arholma och Stämmarsund, har varit bland de populäraste bryggorna, säger skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming (C).