Populära skogsvägar förstördes vid gallring

Josefin Olsson fick en chock när hon gav sig ut och red. Vägarna i Rösaringsskogen hade förstörts vid en gallring.

– Det svider i själen att de har varit så hänsynslösa, säger hon.

Josefin Olsson bor i närheten av Rösaringsskogen. Hon kommer, som många andra, ofta hit på grund av den fina naturen.

Men i lördags för två veckor sedan när hon var ute på en ridtur fick hon vända hemåt igen. På de markerade gång- och ridstigarna hade tunga maskiner kört för att gallra skog, och lämnat stigarna obrukbara.

– Jag förstår att man måste gallra skog, men det är tråkigt att de gör det på det här sättet i ett område där det är skyddad natur, säger Josefin Olsson.

Hon har även synpunkter på tidpunkten för gallringen.

– Nu när det är tjällossning är det större risk för skador på vägarna. Det här hindrar folk att använda området.

Josefin befarar att växtligheten är förstörd och inte kommer att återhämta sig på flera år.

Staffan Dackman, ställföreträdande distriktschef på Skogstyrelsen, håller med om att Skogssällskapet, som har utfört gallringen, kunde ha undvikit att använda sig av de markerade lederna.

– Samtidigt har jag sett värre exemplar på gallring och det här är långt i från extremt. Dessutom har de inte kört så lång in på vägarna.

Han bedömer att de skador som har uppstått kommer att jämna till sig väldigt snart, men kommer ändå att påtala för Skogssällskapet att de bör använda sig av andra stigar i första hand i fortsättningen.

Thies Eggerts är skogsförvaltare på Skogssällskapet. Enligt honom ska gallringen pågå till efter påsk. Sedan kommer man att städa upp och släta till skogen.

– Påverkan kommer troligtvis att synas de närmaste två åren, men lederna kommer vara fullt användbara ändå.

Han håller med om att det är olyckligt att man har använt populära leder, men anser samtidigt att det vore än mer olyckligt om man hade avverkat skog och gjort en helt ny stig enbart för ändamålet.

– Och det är klart, vi skulle kunna ha satt upp lappar och informerat och gallringen innan, så att allmänheten kände till det. Det är mycket möjligt att vi gör det i framtiden.

Josefin Olsson är upprörd över de förstörda skogsvägarna.