Populära tråd sågades ner

HUDDINGE Flera personer har reagerat på att tre stora poppelträd försvunnit från Sjö­dals­torget i Huddinge centrum, men också på att pilträden i Sjödalsparken kapats kraftigt, cirka sju till tio meter. Pilträden hade enligt kommunen blivit för höga och riskerade att knäckas i storm.

De tre poppelträden vid Sjödalstorget togs dock bort helt. Enligt Huge var träden skrymmande och på gränsen till att ruttna. Där ska nya mind­re träd planteras i stället.