Gym allt mer populärt bland Sollentunas unga

Simone Ljung, Tuva Åhsberg och Elly Malm Nilsson tränar alla på Friskis i Stinsen.
Simone Ljung, Tuva Åhsberg och Elly Malm Nilsson tränar alla på Friskis i Stinsen.
"Det är ett sätt att umgås", säger Elly Malm Nilsson.
"Det är ett sätt att umgås", säger Elly Malm Nilsson.
Ny forskning visar att ungdomar tränar allt mindre. Samtidigt hittar idrottandet nya former. I Sollentuna går allt fler unga på gym.

I Sollentuna flockas många ungdomar till Friskis och Svettis i Stinsen.

– På eftermiddagarna är det alltid ungdomar här, säger Lottie Andersson på Friskis och Svettis i Stinsen.

Tuva Åhsberg, 16, Simone Ljung, 15, och Elly Malm Nilsson, 16, är alla relativt nya på gymmet, där man måste vara 15 år gammal för att få gå. Enligt dem är gymmet inte bara en plats där man tränar, utan också en plats att umgås på.

– Vi gymmar alltid tillsammans, så det är här vi ses, eller i stallet. Det är ett sätt att umgås, säger Elly Malm Nilsson.

– De flesta unga går till gymmet efter skolan. Man träffar alltid någon man känner här, säger Tuva Åhsberg.

Blir föreningsidrotten lidande?

Men det finns en del som pekar på att Sollentunaungdomarnas ökade intresse för gymmet gått ut över föreningslivet. Antalet deltagartillfällen inom ungdomsidrotten sjunker i Sollentuna, enligt statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

För tio år sedan deltog en genomsnittlig 17-20-åring i 20 deltagartillfällen per år, idag har den siffran sjunkit till 14 tillfällen. På riksnivå har både Centrum för idrottsforskning och Riksidrottsförbundet varnat för att ungdomar allt tidigare väljer att hoppa av föreningsidrotten.


Träning är inte bara för unga – läs mer om träning för äldre här.


Ungdomar vill ha flexibilitet

Enligt idrottsforskaren Johan R Norberg finns flera anledningar till att ungdomar börjat intressera sig för att gå på gym och träna på egen hand. Dels handlar det om skönhetsideal som dikterar en vältränad kropp, dels om att kunskapen om motionens vikt har ökat.

Men det handlar också om att ungdomar idag efterfrågar mer flexibilitet och vill göra på sitt eget sätt.

– Man vill vara vältränad, men man brinner inte för någon idrott och man vill inte vara uppbokad på fasta träningstider. Då passar gymmande bra, säger Johan R Norberg.

Det finns inga studier om exakt hur många avhopp som görs från idrottsföreningarna i Sollentuna eller varför man väljer att sluta. Men vanligast är att man är aktiv i idrottsförening när man är i tioårsåldern i Sollentuna.

– Vi vill ju hellre att den toppen flyttas framåt, då vi gärna ser att barn och ungdomar är aktiva under längre tid inom föreningslivet, säger Magnus Jansson som är idrottschef på kommunen.

Vem väljer bort vem?

Enligt hans kollega Vili Yrjänä är det inte så enkelt som att ungdomar väljer bort idrottsföreningarna. Tvärtom är han rädd för att det kan bli så att föreningarna väljer bort ungdomarna.

– Det kan ha att göra med selektering eller ökade krav, att bara de mest motiverade får vara kvar. Oftast sker det här omedvetet, men det kan sluta med att de som vill vara med för att det är roligt eller för att träffa kompisar inte prioriteras, säger Vili Yrjänä.

En del av ungdomarna blir stillasittande – men många börjar också träna på egen hand. På många gym är nu den största åldersgruppen ungdomar under 20.

– Många rör på sig för lite, men många går också på gym. Ungdomar idag är mycket mer bekväma på gym än för tio år sedan, säger idrottsforskaren Johan R Norberg.

”Definitivt intressant”

På Sollentuna kommuns fritidsförvaltning finns ännu inga tydliga indikationer från idrottsföreningarna om att medlemstappet ökar – vilket kan höra ihop med att Sollentuna fortsätter växa. Samtidigt säger Vili Yrjänä att kommunen håller dörrarna öppna.

– Det är definitivt intressant om det är så att ungdomarna börjar gå på gym istället. Om det finns såna behov kan det vara något vi kanske måste jobba med att möta upp, säger Vili Yrjänä.

Brist på utrymmen ”den heta potatisen i hela länet”

Bristen på utrymmen att träna på kan vara en anledning till att mindre motiverade ungdomar stöts bort från idrottsföreningarna.

– Det är den heta potatisen i hela länet, säger Vili Yrjänä, idrottskonsulent vid kommunen.

En noterad trend inom ungdomsidrotten är att de som blir kvar högre upp i åldrarna är de mest ambitiösa och de som vill elitsatsa. De ungdomar som tränar för skojs skull tenderar att försvinna – en utveckling kommunen vill motverka. Men det finns också en oro för att bristen på lokaler spär på den.

– Vi är rädda för att föreningarna på grund av platsbrist prioriterar de som vill hålla på med elitsatsning. Det hoppas vi inte och uppmuntrar inte till, säger Vili Yrjänä.

Gymkostnader ”ett bekymmer”

Från kommunens sida handlar det arbetet dels om att bygga fler anläggningar, men också om att nyttja de befintliga anläggningarna till fullo. Att ungdomar skulle gå från idrottsföreningar till att träna på eget hand ses inte som ett problem hos kommunen, grundtanken är att uppmuntra ungdomars idrottande.

– Men det är klart att man kan missa den sociala aspekten av föreningsidrott när man tränar på egen hand säger Vili Yrjänä.

Det är också så att kommunen vill att skattepengar ska gå till demokratiska föreningar, där medlemmarna har rösträtt, och där ingen enskild aktör tar ut vinst.

– Friskis är ju en idell förening, men många gym är vinstdrivande företag. De är definitivt inte öppna för alla, utan för de som har möjlighet att betala. Framför allt kostnadsbiten är ett bekymmer, säger Vili Yrjänä.

Fakta

Sportsatsningar i Sollentuna

– Första spadtaget har just tagits för en ny sporthall vid Edsbergsskolan.
– Även vid Tegelhagsskolan ska en ny idrottshall byggas.
– Den nya fotbollshallen i Norrviken invigs i slutet på september.
– Beslut har tagits om att byta ut fem konstgräsplaner i kommunen. Det handlar om befintliga planer som är uttjänta och ska ersättas.
– Näridrottsplats Rotebro ska färdigställas under 2018.