Brandkår brast i att följa upp olycka

En inspektion av Arbetsmiljöverket ledde till att de fann brister i brandkårens arbetsmiljö. Vid en olycka i Blackeberg i mars rasade ett innertak och annat material över två brandmän, men med hjälp av en bra samordning lyckades de ta sig ut med livet i behåll. Två rökdykare skadades.

Bland annat kritiserar arbetsmiljöverket brandkårens bristfälliga utredning av händelsen för att förbygga att den upprepas. Arbetsmiljöverket konstaterar att man bör fokusera på händelserna som ledde till situationen och inte skuldbelägga de inblandade. Dessutom hade rökar­dykarlamporna bristfälligt ljus och praktisk övning borde ske oftare.