Gym allt mer populärt hos Upplands-Bros unga

Läraren Jenny Johansson låter Gunnar Grundborn och Jonathan Gustafson använda skolans gym.
Läraren Jenny Johansson låter Gunnar Grundborn och Jonathan Gustafson använda skolans gym.
"Det är kul att träna på gym och bygga muskler", säger Gunnar Grundborn (t.v.)
"Det är kul att träna på gym och bygga muskler", säger Gunnar Grundborn (t.v.)
Ny forskning visar att ungdomar tränar allt mindre. Samtidigt hittar idrottandet nya former. I Upplands-Bro fyller gymnasieelever skolans gym.

För de ungdomar i Upplands-Bro som vill börja gå på gym är utbudet inte särskilt stort. Det finns inte många gym, och av de som finns är det inte alla som tar emot ungdomar under 18 år.

På Upplands-Brogymnasiet är det desto enklare – där låter skolan ungdomarna använda gymmet under skoltid, ett initiativ som uppskattas av Gunnar Grundborn och Jonathan Gustafson, som båda använder gymmet regelbundet.

– Förut spelade jag fotboll, men det har jag växt ifrån, säger Jonathan Gustafson.

Vissa blir stillasittande – andra börjar träna på egen hand

Allt fler ungdomar i övre tonåren hoppar av föreningsidrotten, visar statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Antalet träningstillfällen genom idrottsföreningar har sjunkit avsevärt de senaste tio åren.

En del av ungdomarna blir stillasittande – men många börjar också träna på egen hand. På många gym är nu den största åldersgruppen ungdomar under 20.

– För mig som bor i Håtuna är det extremt smidigt att ha gymmet i skolan. Det är lätt att träna både före och efter skolan utan att jag behöver ta mig någonstans, säger Jonathan Gustafson.

Även Gunnar Grundborn har tidigare sysslat med föreningsidrotter som gymnastik och basket, men föredrar nu gymmet.

– Det är kul att träna på gym och bygga muskler, säger Gunnar Grundborn.


Träning är inte bara för unga – läs mer om träning för äldre här.


”Ungdomar idag är mer bekväma på gym”

Johan R Norberg, idrottsforskare på Centrum för idrottsforskning, har skrivit om ungdomars träningsvanor. Trots att det stämmer att många ungdomar rör sig mindre, finns det enligt honom anledning att nyansera den bilden.

– Många rör på sig för lite, men många går också på gym. Ungdomar idag är mycket mer bekväma på gym än för tio år sedan, säger Johan R Norberg.

Han menar att ungdomar ofta tappar suget på tävlingsinriktat idrottande och koncentrerar sig mer på sin hälsa.

– Vi är mycket mer medvetna idag, hälsoinriktade. I framtiden kommer det att handla mer om att motionera, inte tävla, säger Johan R Norberg.

Kan tyda på destruktiva ideal

Att fler ungdomar syns på gym är inte bara av goda, utan kan vara ett exempel på destruktiva ideal.

– Ökad kunskap om att motion är viktig för hälsan, men inte minst ett skönhetsideal som dikterar en vältränad kropp har förändrat ungdomarnas beteende, säger Johan R Norberg.

Även den flexibilitet som ungdomarna på Upplands-Brogymnasiet lyfter fram syns i Johan R Norbergs forskning.

– Man vill vara vältränad, men man brinner inte för någon idrott och man vill inte vara uppbokad på fasta träningstider. Då passar gymmande bra, säger Johan R Norberg.

Det finns inga studier om exakt hur många avhopp som görs från idrottsföreningarna i Upplands-Bro. Kommunen känner igen trenden med minskat intresse från äldre ungdomar, men har inga siffror som pekar på att det skulle vara något särskilt problem för Upplands-Bro.

Kommunen: Inte ett problem att ungdomar gymmar

På kommunen ses det inte som ett problem att ungdomar flyttar från föreningar till gym, utan man resonerar så att kommunen får leverera de lösningar som befolkningen önskar.

– Vi kan inte tvinga in ungdomarna i föreningslivet, utan vi ser hur vi kan få dem att röra sig mer. Vill man ha mer spontanidrott får vi se hur vi kan tillgodose det behovet och titta på vad vi kan leverera, säger Maria Palm, som är enhetschef på fritidsförvaltningen i Upplands-Bro.

”Man ska kunna idrotta för att det är roligt”

Från kommunens sida försöker man, i samarbete med Stockholmsidrotten, stötta idrottsföreningarna i sitt arbete. Även om det kan vara så att äldre ungdomar lämnar föreningsidrotten är föreningarna ännu starka bland de yngre. Vanligast är att man är aktiv i en idrottsförening i tio-elvaårsåldern.

– Därefter går kurvan ganska dramatiskt neråt, vid 25 års ålder är bara 20 procent av tjejerna och 24 procent av killarna kvar i föreningarna, säger Maria Palm, enhetschef på fritidsförvaltningen i Upplands-Bro kommun.

Från Stockholmsidrotten har budskapet varit tydligt: föreningarna måste få hjälp med att kunna utveckla sina föreningar. Det måste finnas fler möjligheter för att idrotta utan att vilja tävla och vara bäst.

– Man ska kunna idrotta föra att det är roligt, för att man vill röra på sig, säger Maria Palm.

I Upplands-Bro är möjligheterna ännu begränsade för att syssla med spontanidrott. Men en möjlighet finns genom fritidsgårdarna – de har möjlighet att nyttja sporthallarna om fredag- och lördagskvällarna.

– De signaler jag fått därifrån är att det är populärt, säger Maria Palm.

Fakta

Idrottssatsningar i Upplands-Bro

– En aktivitetspark byggs inom kort i Bro.
– Ett nytt stall har precis invigts,
– En ny sporthall med inriktning bordtennis är på gång i Kungsängens.
– En ny förening för futsal, inomhusfotboll, har bildats under året.
– Eventuellt kommer en ny volleyboll-förening tillkomma i kommunen framöver.
– Kommunen har under sommaren drivit Sportscamp, där barn och ungdomar får möjlighet att prova på olika idrotter.