Nu blir det porrfilter på alla skoldatorer i Salem

Håkan Paulson (KD). Gruppledare Salems kommun.
Kristdemokraternas gruppledare Håkan Paulson la motionen i mars 2018.
Salem blir den tredje kommunen i länet som sätter stopp för porr på skolornas datorer.
I juni tog fullmäktige beslutet att ett filter ska införas.

Mitt i har tidigare berättat om Solna och Värmdö som valt att införa porrfilter på datorer som barn och ungdomar använder i skolan.

Vi har också berättat om uppropet #porrfribarndom, som är ett intiativ från Nackamammorna Jenny Holmström och Elsa Lantz. Deras namninsamling tog dem till Europaparlamentet där de fick tala om vikten av porrfilter i skolan. Arbetet har fått stor uppmärksamhet och bedrivs nu i formen av en ideell förening.

Salems skolor saknar porrfilter

Inför valet frågade Mitt i alla partier i Salem vilka fem punkter de ville prioritera om de vinner valet. Kristdemokraternas gruppledare Håkan Paulson, svarade som första punkt att ”KD motionerar om porrfilter i alla Salems skolor”. Månaderna har flugit förbi och många beslut har fattats i kommunen.

När kommunfullmäktige den 13 juni i år samlades för att sammanträda fanns Håkan Paulsons motion på dagordning. Skulle det bli ett porrfilter eller inte?

Politikerna valde att bifalla motionen – det ska installeras ett porrfilter på skolornas datorer. Rent tekniskt kommer filtret bestå av ”svartlistade sidor” i brandväggen. Exakt vilka sidor det rör sig om är ej känt.

Kommunalrådet Håkan Paulson (KD)

Kommunalrådet Håkan Paulson (KD) Foto: Jonas Paulson

Att svartlista eller inte svartlista sidor

När barn- och utbildningsförvaltningen yttrade sig om motionen sa man å ena sidan att lösningen med att svartlista specifika sidor och sökord är en väg att gå. Samtidigt ifrågasattes om den lösningen kan ger upphov till andra mer oväntade problem. Förvaltningen skriver:

”Blocklistor som blockerar ord kan också ha en del språkliga problem på vägen där ord som ”slut” har två olika betydelser på engelska och svenska och där verksamheter likt Tom Tits Experiment haft svårigheter där man svartlistats på grund av namnet Tits.”

Arbetet mot porr i skolorna kommer att hanteras av it-enheten och barn- och utbildningsnämnden. Själva porrfiltret är bara en del av ett större arbete där det ingår att diskutera sexualitet och vilken syn elever har på varandra, och på pornografi.