Porrklubben kvar trots uppsägning

Mannen som står som hyresgäst för Club Privés lokaler har överklagat uppsägningen eftersom han inte tycker att den är giltig.
Mannen som står som hyresgäst för Club Privés lokaler har överklagat uppsägningen eftersom han inte tycker att den är giltig.
Bostadsrättsföreningen vill ha bort den.

Staden vill ha bort den.

Men Club Privé vägrar att lämna lokalerna på Birger Jarlsgatan.

Uppsägningen av lokalerna har nu godkänts av hovrätten och tar Högsta Domstolen inte upp fallet måste klubben omedelbart flytta ut.

I maj 2002 kom en anonym anmälan in till stadsbyggnadskontoret om att det öppnats en porrklubb i lokalerna på Birger Jarlsgatan 115 och att någon byggde och sprängde i källaren.

I november samma år beslutade stadsbyggnadsnämnden att hyresgästen och fastighetsägaren skulle betala 52 000 kronor var i byggnadsavgift. Hyresgästen hotades även med vite på 200 000 kronor om arbetet fortsatte. Men hyresgästen höll sig undan och kunde inte delges beslutet.

Hyresgästen ansökte samtidigt om att få lov att sätta igen fönstren ut mot gatan och ändra verksamheten från affärs- till samlingslokaler. Men staden sa nej.

Efter flera försök att överklaga beslutet om att få ändra verksamheten, bestämde 2006 Regeringsrätten till slut att inte pröva frågan utan att länsrättens dom låg fast, vilken gav staden rätt.

Men klubben finns kvar.

– Förändringarna i lokalen är bygglovspliktiga, men eftersom det gått mer än tio år sedan överträdelsen och tipset att någon sprängde så har åtgärderna pres-kriberats, säger Jenny-Margareta Uggla, Stockholms stads jurist.

Vad det är som gjort att ärendet dragit ut så länge kan hon inte svara på då ärendet handlades av hennes företrädare som inte längre arbetar kvar. Club Privé kan dock ändå snart tvingas bort.

Hösten 2011 sa nämligen bostadsrättsföreningen upp mannen som sedan 2009 står på kontraktet för lokalerna. Föreningen ville använda källarutrymmet som förråd, men riskerade även ett vite på 100 000 kronor om klubben inte stängs och lokalerna återställs till affärslokaler.

Men mannen höll sig alltså undan. Föreningen satte därför in delgivningen om uppsägning i Post och Inrikes tidningar, stämde hyresgästen och fick rätt i tingsrätten. Han överklagade då domen eftersom han tycker att uppsägningen var felaktig.

Men även hovrätten, som kom med sin dom den 8 oktober, slog fast att föreningen har rätt och uppmanar klubben att omedelbart flytta från lokalerna.

– Jag tycker att hovrättens beslut är riktigt, men jag misstänker att domen kommer att överklagas. Innan Högsta Domstolen meddelar om man tänker ge prövningstillstånd eller inte så kan vi inte göra så mycket. Men HD brukar ta upp mål om avhysningar snabbare än andra frågor, säger Robert Ström, advokat och ombud för bostadsrättsföreningen.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång upprepade gånger sökt hyresgästens advokat.

Fakta

Nu ligger klubbens öde i HD:s händer

Hyresgästen har till den 5 november på sig att överklaga hovrättens dom till HD som då tar beslut om prövningstillstånd. Får man inget tillstånd ligger domen fast och hyresgästen måste lämna lokalerna omedelbart.

Stannar hyresgästen kan föreningen ansöka hos Kronofogden om att få vräka honom.

Kronofogden delger då hyresgästen och sätter ett datum för utflyttning. Har man fortfarande inte flyttat ut då, flyttar Kronofogden själv ut dem.