Porslinsmuseet flyttar – ”Inte vad vi vill”

Porlsinsmuseet flyttar från Torkhuset
Porlsinsmuseet flyttar från Torkhuset
Protestlistor, debattinlägg och demonstration hjälpte inte - Porslinsmuseet flyttar till kulturhuset.

Samtidigt öppnas dörrar för ett nytt museum i Torkhuset.

– Det låter lovande, säger Marianne Landqvist.

75 personer samlades för att demonstrera mot flytten. Några timmar senare fattades beslutet. Samtidigt öppnades det upp för att det gamla Torkhuset kan få inhysa ett industrihistoriskt museum.

Ett tilläggsyrkande, som godkändes av alla partier, innebär att kommundirektör Stellan Folkessons uppdrag om att utreda Torkhusets framtid utökas.

Enligt det tidigare uppdraget ska han utreda om det går att skapa en passage genom Torkhuset till kulturhuset. Efter fullmäktiges beslut ska han också titta på om det är möjligt att etablera ett industrihistoriskt museum där.

– Det öppnar ju upp för att museet på något sätt ska kunna använda sig av lokalerna i Torkhuset och det är bra, men merparten i vår förenig är väl eniga om att det inte är helt vad vi vill, säger Marianne Landqvist, ordförande i Porslinsmuseets vänner.