Stadsdelen positiv till ny trappa vid bro

Tranebergsbron kan få en ny trappa på Brommasidan.
Tranebergsbron kan eventuellt få en ny trappa på Brommasidan i framtiden.
För ett par månader sedan skickade en Brommabo in ett medborgarförslag om en ny trappa vid Tranebergsbron.
En bra idé, tycker stadsdelsförvaltningen, som nu har skickat vidare förslaget.

”Bygg en trappa vid brofästet på Alvikssidan av Tranebergsbron, det finns ju en på Kristinebergssidan!”.

Så skrev en Brommabo i ett medborgarförslag som skickades till stadsdelskontoret för ett par månader sedan. I förslaget påpekade personen att dagens lösning gör det onödigt krångligt för fotgängare.

”För alla oss som ofta promenerar över bron och bor på Alvikssidan, så finns det nu endast en enda väg om man vill komma upp på bron – en mycket brant och lång backe ungefär tvärs över gatan från Alviks Torn”, skrev personen.

Förslaget lyftes upp i Bromma stadsdelsnämnd, som valde att skicka det vidare till förvaltningen för ett utlåtande. Och där har förslaget mött positiv respons.

”Tranebergsbron tillkom under en tid när massbilismen prioriterades och fotgängarnas behov inte stod i fokus och utgör idag en onödigt lång barriär”, medger förvaltningen i sitt svar på medborgarförslaget.

Vidare påpekar förvaltningen att stadens målsättning faktiskt är att öka andelen lokala resor som sker till fots, och att de därför skickat vidare förslaget till såväl trafikkontoret, som stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

”Om planerna kan konkretiseras så samarbetar förvaltningen gärna”, skriver de.