Posten vill bryta mot trafikregel

JÄRFÄLLA Posten har sökt dispens hos kommunen för att få köra elmopeder mellan Ekedalsvägen och Passad­vägen i Jakobsberg, för posttransporter mellan Veddesta och Kallhäll.

I ansökan skriver Posten att när brevbärarkontoret i Kallhäll stängs i oktober, och verksamheten flyttas till postterminalen i Veddesta, är posttransporter med elmoped bästa transportsätt mellan Veddesta och Kallhäll.

I dag är genomfartstrafik förbjuden mellan Ekedals­vägen och Passadvägen. Kommunen ska nu ta ställning till om brevbärarna ska få dispens.