Postnord behöver spara – slopar söndagstömning i Haninge

Postnord stramat åt tömningen av postlådor i Haninge. På bild, Stefan Dickner.
Postnord stramat åt tömningen av postlådor i Haninge. På bild, Stefan Dickner.
Nu är det snart helt stopp på söndagstömningen av brevlådorna i Haninge.
Mer än hälften av postlådorna i kommunen kommer även att börja tömmas tidigare.
– Vi har ungefär hälften så stor brevmängd i dag som för tio år sedan, förklarar Stefan Dickner, distributionsområdeschef i Haninge och Värmdö, för Mitt i.

Breven som Haningebor i slutet av veckorna kunnat lägga i ”söndagslådorna” kommer nu börja tas om hand först på måndagen.

Förutom att all söndagstömning upphör, så kommer mer än hälften av brevlådorna i Haninge att börja tömmas tidigare på dagarna.

– Dessa 70 postlådor i Haninge kommer generellt sett att få en tidigareläggning av tömningarna. Från exempelvis klockan tio till klockan nio, men det finns även de lådor som får större förändringar, säger Stefan Dickner, Postnords distributionschef i Haninge- och Värmdöområdet.

– Vi får ihop det mycket effektivare och kommer att slippa åka förbi samma låda flera gånger, fortsätter han.

Sista tömning i Haninge klockan 17

Enligt Stefan Dickner kommer sista tömningen på vardagar i Haninge att vara klockan 17 i stället för klockan 18.

På Postnords hemsida kan man se vilken tid ens närmsta postlåda får tömning.

Anledningen till det dansk-svenska Postnords förändringar är, enligt Stefan Dickner, att antalet skickade brev fortsätter att minska i landet, samtidigt som Postnords kostnader ligger oförändrade.

– Vi har ungefär hälften så stor brevmängd i landet i dag som för tio år sedan, säger han.

Fakta

Krisande Postnord vill höja priset på porto i Sverige

I februari sade Postnords vd Håkan Ericsson, som drivit på för att slopa pristaket på portot i Sverige, till TT att volymen brev i Sverige faller med 13 procent per kvartal.

Totalt landade Postnords rörelseförlust på 855 miljoner kronor 2018, en sjufaldigad förlust jämfört med ett år tidigare då förlusten stannade på 124 miljoner.
I Sverige går verksamheten med vinst. Men i den danska verksamheten är den ekonomiska situationen ansträngd.
I grannlandet, där antalet anställda minskade med 1 400 personer under 2018, ökade Postnords förlust med 22 procent till 1,36 miljarder under 2018.
Postnords justerade rörelseresultat för helåret landade på 129 miljoner kronor, mot 338 miljoner ett år tidigare.
Källa: TT