Postnord hotar med att inte dela ut post

Boende i Brf Vikingen i Kista har fått brev från Postnord om att deras brevinkast är felaktiga. Åtgärdas inte det delas ingen post ut utan var och en får hämta sin post på Postnords företagscenter.

I brevet till de boende i Brf Vikingen meddelas att de från och med 2 maj kommer att få hämta ut sin post på Postnords företagscenter istället för att få den levererad till hemmet. Detta på grund av att bostadsrättsföreningen inte åtgärdat brister i fastigheten som ger brevbärarna en dålig arbetsmiljö.

– Vi har till den 2 maj på oss att komma in med en åtgärdsplan men jag har inget minne av Postnord skulle ha varit i kontakt med oss i somras. De påstår att våra brevinkast inte är godkända men det är inget vi håller med. De fungerar jättebra, säger Taylan Inal som är ordförande i Brf Vikingen i Kista.

Kan vara flera orsaker

Bristerna som Postnord hänvisar till rör brevinkastens utformning. ”Ett olämpligt brevinkast kan vara ett inkast som är för litet, högt/lågt placerat, trögt, trasigt eller vasst” skriver Postnord i brevet till de boende i Brf Vikingen.

– Styrelsen i Brf Vikingen har uttryckligen bett oss att ta kontakt med de berörda lägenhetsinnehavarna, de äger sina egna dörrar. Vi har också haft kontakt med flera av dem som hade felaktiga brevinkast idag och förklarat hur det ligger till, säger Camilla Törnkvist som är produktionsområdeschef på Postnord.

”Ber om ursäkt för de problem som det orsakar”

Camilla har inte varit med om att det har gått så långt att posten inte delas ut i hennes distrikt utan en åtgärdsplan har kommit in. Sedan behöver inte alla punkter vara åtgärdade till den 2 maj men de ska ändras inom en rimlig framtid, i dialog med Postnord.

– Jag förstår att det är en besvärlig situation för våra kunder och ber om ursäkt för de problem som det orsakar.

Lagen på sin sida

Postnord poängterar att brevbärarnas arbetsmiljö har högsta prioritet för dem som arbetsgivare och att de hela tiden ser över sina rutiner.

På Post- och Telestyrelsen anser man att Postnord har lagen helt på sin sida.
– Från vår sida är det här en fråga om hur långt Postnords utdelningsplikt sträcker sig. Postnord har ålagts av staten att utföra den här servicen men man kan inte rimligen kräva att de ska göra det om de kan få höjd risk för arbetsskador, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.