Postnord slutar hämta post på söndagar – måste spara

Postnord stramar åt tömningen av postlådor i Haninge.
Postnord stramar åt tömningen av postlådor.
Nu är det snart helt stopp på söndagstömningen av brevlådorna i norrort.
De flesta av postlådorna i kommunerna kommer även att börja tömmas tidigare.

Breven som norrortsborna i slutet av veckorna kunnat lägga i ”söndagslådorna” kommer nu tas om hand först på måndagen.

Från 1 juli slutar Postnord att tömma lådorna på söndagar. Nästan alla brevlådor i norrort kommer också att börja tömmas tidigare än i dag.

– Kunderna har ändrat beteende. Sett över en tioårsperiod så har antalet brev som skickas, halverats. Samtidigt har vi kvar samma kostnader för tömningen vilket blir ohållbart och väldigt kostsamt, säger Håkan Molander, Postnords distributionschef i Sollentuna och Väsby.postnord börjar tömma lådor tidigare. brevlåda i Duvbo Sundbyberg

Många brevlådor töms en timme tidigare än förut från och med 1 juli. Foto: Maria Lilja

På det här sättet får vi en effektivare tömning. Vi behöver inte åka förbi samma låda flera gånger helt enkelt.

Håkan Molander

– En del lådor som töms klockan 10 i dag får tömning vid klockan 9, ett antal lådor som töms klockan 17 får tömning klockan 16 och så vidare, berättar Håkan Molander.

I nästan varje kommun kommer det att finnas en eller flera ”sista minuten-lådor” som töms klockan 18:00 eller senare. Men i Upplands-Bro är senaste tömning klockan 16:00.

På Postnords hemsida kan man se vilken tid ens närmsta postlåda får tömning.

– På det här sättet får vi en effektivare tömning och kan hinna runt till fler lådor och kan kombinera tömning med andra göromål. Vi behöver inte åka förbi samma låda flera gånger helt enkelt, säger Håkan Molander.

Fakta

Krisande Postnord vill höja priset på porto i Sverige

I februari sade Postnords vd Håkan Ericsson, som drivit på för att slopa pristaket på portot i Sverige, till TT att volymen brev i Sverige faller med 13 procent per kvartal.

Totalt landade Postnords rörelseförlust på 855 miljoner kronor 2018, en sjufaldigad förlust jämfört med ett år tidigare då förlusten stannade på 124 miljoner.
 
I Sverige går verksamheten med vinst. Men i den danska verksamheten är den ekonomiska situationen ansträngd.
 
I grannlandet, där antalet anställda minskade med 1 400 personer under 2018, ökade Postnords förlust med 22 procent till 1,36 miljarder under 2018.
 
Postnords justerade rörelseresultat för helåret landade på 129 miljoner kronor, mot 338 miljoner ett år tidigare.
Källa: TT
Fakta

Sista minuten-lådorna i norrort

Upplands Väsby

Sandavägen 2: tömning 18:00

Järfälla

Datavägen 7, Postcenter i Veddesta: tömning 18:00

Sollentuna

Hammarbacken 4B: tömning 18:00

Upplands-Bro

De senaste tömningarna av postlådorna sker 16:00 i kommunen.

Källa: postnord