Praktik ska hjälpa fler få arbete

Resursjobb – ett års betald praktik med full lön – ska hjälpa Botkyrkabor med socialbidrag in på arbetsmarknaden.

Botkyrkas kostnader för socialbidrag är för höga. Därför satsar kommunen nu på en engångs­insats med praktikplatser i kommun och föreningsliv för Botkyrkabor som får socialbidrag.

Målet är att minska de omkring 700 personer, som i dag har socialbidrag för att de inte kan få jobb, med en tredjedel.

– Det ska vara jobb som ger mervärde utan att tränga ut ordinarie jobb, som fler händer i äldre­omsorg och i förskola. Den med högre utbildning kanske hamnar på något kontor, säger Robert Rasmussen (S), vice ordförande i socialnämnden.

Nästa höst kan projektet vara i gång. I början kommer det att kosta, men när folk går över från bidrag till jobb eller a-kassa hoppas man spara runt 40 miljoner per år. Hassan Jawdat har själv haft både lyckade och misslyckade praktikjobb och tror att det kan leda till jobb.

– Allt beror på hur du är som person. Men det finns de som utnyttjar praktikanter också.