Praktikant får rätt till stöd

SOLLENTUNA Socialnämnden får bakläxa av förvaltningsrätten, sedan en Sollentunabo som fick avslag på sin ansökan om försörjningsstöd överklagat beslutet.

Hon fick inte stöd eftersom hon inte sökt jobb hos arbetsförmedlingen. Men kvinnan menar att hon är sjuklig och att hennes praktik tar upp mycket tid.

Hon hade heller inte blivit informerad om arbetsförmedlingens krav. Förvaltningsrätten beslutade därför att socialnämnden ska ompröva sitt beslut.