Fler unga använder narkotika

Nacka Övervikten bland unga ökar och fler unga röker och använder narkotika. Det har framkommit i Nacka kommuns folkhälsorapport för 2012.

– Vi fortsätter att arbeta för ett minskat användande av droger. Det är inget unikt för Nacka, säger folkhälsoplanerare Nina M Granath.

Positivt nog framkom också att 78,6 procent av Nackaborna anser sig ha god eller mycket god hälsa.