Byggbolaget: ”Det går att bygga vid riksintressen”

prastviken-botkyrka-kyrka
Titania planerar för lägre bebyggelse närmast kyrkan (Se bilden). Massoud Zolfaghari påpekar att länsstyrelsen gett tummen upp till detta.
Länsstyrelsen ger tummen upp för själva bostäderna en bit från Botkyrka kyrka.
Och byggbolaget Titania tycker att protesterna och debatten kring området blivit alltför svartvit.
– Det går att bygga vid riksintressen om du tar hänsyn till dem, säger Titanias Massoud Zolfaghari.

Byggbolaget Titania som ska bygga cirka 500 bostäder mellan Botkyrka Kyrka och Hammarby gård tycker att protesterna mot planerna i området ibland är alltför svartvita.

I ett mejl till Mitt i skriver Titania. ”Det kan ibland låta som att det bara finns två alternativ: 1. Antingen bygger man något i anslutning till en kulturmiljö och då förstörs den per automatik. 2. Man bygger ingenting och då har man räddat miljön för eftervärlden.”. 

– Det går att bygga vid riksintressen om du anpassar bebyggelsen och det har vi gjort nu, säger Titanias projektchef Massoud Zolfaghari.

Nära historiska platser

Titania pekar på andra områden runt om i Stockholm där det byggts nära historiska platser.

– Och i närheten av Botkyrka kyrka ligger E4/E20. Det verkar som att ingen av de som protesterar tänker på att det redan finns exploateringar i området, säger Massoud Zolfaghari.

Prästviken. OBS: Bild Titania.

Bebyggelsen närmast kyrkan såsom Titania vill bygga. Ladugården längst till vänster i bild finns redan här sedan tidigare. Bild: Krook & Tjäder

Prästviken. BIld: Titania.

Översikt över området. Cirka 500 bostäder vill Titania bygga på åkrarna utmed Sankt Botvids väg. Husen närmast kyrkan har man gjort lägre på grund av de kulturhistoriska siktlinjerna i området. Bild: Krook & Tjäder

I ett granskningsyttrande från april förra året skriver Länsstyrelsen att planen för Prästviken anpassats så att påtaglig skada på riksintresseområdet Bornsjön där kyrkan ingår kan undvikas.

Länsstyrelsens varning

På båda sidor motorvägen har stenmassor lagts ut för att förbereda för handels-och företagsområdet Södra porten. Bakom de planerna står Botkyrka kommun och Skanska tillsammans. Foto: Stefan Källstigen.

Men myndigheten varnar däremot för att Prästviken tillsammans med de omfattande planerna för Södra Porten som planeras i stenlandskapet öster om kyrkan, på båda sidor motorvägen, kan skada riksintresset på ett påtagligt sätt.

– Vi har fått besked av kommunen att man avvaktar med att gå fram med att anta vår detaljplan för Prästviken, säger Massoud Zolfaghari.

Titania pekar på andra områden runt om i Stockholm där det byggts nära historiska platser.

– Och i närheten av Botkyrka kyrka ligger E4/E20. Det verkar som att ingen av de som protesterar tänker på att det redan finns exploateringar i området, säger Massoud Zolfaghari.

Fakta

Det säger länsstyrelsen om bostäderna i Prästviken

  • I ett yttrande från april förra året ger Länsstyrelsen Stockholm grönt ljus för bostäderna i Prästviken.
  • Enligt länsstyrelsens bedömning har bostäderna anpassats på ett godtagbart sätt i höjd och täthet.
  • Länsstyrelsen skriver dock att bygget av bostäder skadar riksintresset i området och förändrar upplevelsen markant.
  • Men inte så påtagligt att det inte längre går att förstå sambandet mellan kyrkan, Sankt Botvids väg som var pilgrimsled på medeltiden, och Hammarby prästgård.
Källa: Länsstyrelsens granskningsyttrande