Preppa om kriget kommer till Solna

I ett av skyddsrummen har det tidigare varit disco.
I ett av skyddsrummen har det tidigare varit disco.
Sava Jankovic, visar upp skyddsrummen under gymnasiet. Här ska 80 personer få plats.
Sava Jankovic, visar upp skyddsrummen under gymnasiet. Här ska 80 personer få plats.
Folder från Försvarsmakten om ur man ska bete sig om ett flyglarm ljuder.
Folder från Försvarsmakten om ur man ska bete sig om ett flyglarm ljuder.
Regeringens folder från 1961.
Regeringens folder från 1961.
Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef Solna stad.
Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef Solna stad.
Symbolen för skyddsrum.
Symbolen för skyddsrum.
Solna gymnasium har ett av kommunens skyddsrum.
Solna gymnasium har ett av kommunens skyddsrum.
I skyddsrummen under Solna gymnaisum finns, latrintunnor, gasfilter och kärl för vatten.
I skyddsrummen under Solna gymnaisum finns, latrintunnor, gasfilter och kärl för vatten.
Gamla skolplanscher och annat gammalt skolmaterial lagras i dag i skyddsrummen.
Gamla skolplanscher och annat gammalt skolmaterial lagras i dag i skyddsrummen.
Elen slås ut, vattnet stängs av, det går inte att ringa, handla mat eller ta tuben.
Nu ska Solnaborna förberedas på krisen – och förväntas ta stort personligt ansvar.

Gamla datorer, skolplanscher, och gigantiska dörrkarmar fyller en stor del av de tre skyddsrummen under Solna gymnasium. Det enda som skvallrar om att 80 personer ska kunna söka skydd här nere är de enormt tjocka dörrarna, ventilationen som kan skruvas för och den gamla skyddsutrustning som står staplad i en del av rummen.

Sava Janicic som i 24 år jobbat som vaktmästare på skolan visar runt i virrvarret av källargångar.

– Senast de var här och inventerade var nog i maj 2006, säger han och tittar i det gamla protokollet som lämnats kvar ovanpå latrintunnorna i trä.

Känslan av att de här sakerna någon gång ska behöva användas på riktigt är ganska främmande.

I dag finns 817 skyddsrum i Solna kommun, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar alla att ta reda på var ens närmsta rum ligger.

Inget krav på värme

I dag finns ingen organisation som sköter skyddsrummen utan det är varje fastighetsägares ansvar att se till att rummen, som idag ofta används som förråd, underhålls och kan tömmas på 72 timmar i fall det behövs.

Men man kan inte räkna med att där ska finnas vatten eller värme. Kravet är endast att de ska ge skydd.

– I sämsta fall är rummet jättekallt och utan vatten, i bästa fall har man både värme, vatten och antennuttag för radion, säger Henrik Larsson, chef för räddningstjänsten hos MSB.

Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 2002. Många nybyggda bostadsområden har därför knappt några skyddsrum. Försvarsberedningen har dock lagt ett förslag om att bygga 2500 nya skyddsrum i landet, med start 2021.

Riskanalys varje år

Solna kommun görs varje år risk- och sårbarhetsanalyser för att se hur förberedda man är på en eventuell kris, berättar Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef Solna stad.

– Där tar vi pulsen på oss själva. Vi jobbar också mycket med frivilliggrupper som Röda korset och med Solna-Sundbybergs Civilförsvarsförening, säger han.

I kommunen finns även en krisgrupp – Posom (Psykiskt och socialt omhändertagande) – vilka rycker in vid större händelser. Här finns bland annat kuratorer, psykologer och personer får kyrkan.

Senast de stod i beredskap var 7 april ifjol då terrordådet inträffade på Drottninggatan i city.

– Då hade vi skolklasser från kommunen som i flera timmar inrymdes på biograf Scandia och samtidigt som många oroliga föräldrar stod här vid skolorna för att hämta sina barn, berättar Marcus Qvennerstedt.

Under hösten 2016 gick också två-tre skolklasser över pendeltågsbron i Solna när en elev plötsligt sa ”titta fröken, det står någon på spåren”. Strax efter kom tåget.

– Då ryckte Posom ut och stöttade upp i skolan.

Ny krisbroschyr

I dag är det nog inte många Solnabor som så ofta reflekterar över risken att bli utsatt för ett angrepp från en främmande makt.

Men regeringen och MSB tänker annorlunda. 2015 höjdes säkerhetsläget i landet och i vår kommer broschyrer skickas ut arbetsnamnet ”Om kriget eller krisen kommer”. Senast ett gjordes var drygt 50 år sedan. Anledningen är att det politiska läget i närområdet har försämrats och att klimatförändringar kan innebära större risk för naturkatastrofer.

– Det är viktigt att man ska känna att det finns konkreta råd och tips hur man ska bete sig om elen slås ut eller om vattnet slås av, säger Christina Andersson, ansvarig för broschyren hos MSB.

Vid en krissituation är det samhällets ansvar att först och främst ta hand om sjuka och svaga. Resten måste klara sig själva. Enligt försvarsberedningens nya riktlinjer ska svenskarna numera klara sig en hel vecka utan myndigheternas hjälp, istället för de tidigare 72 timmarna.

Den gamla kemiutrustningen står och samlar damm i det gamla skyddsrummet.

Fakta

Skyddsrum i kommunen

I Solna fanns i september 2016, 817 skyddsrum med plats för totalt 112 343 personer. Befolkningen i kommunen var 30 september i fjol 79 328 personer.

I Sundbyberg fanns i september 2016, 295 skyddsrum med plats för totalt 41073 personer. Befolkningen i kommunen var 30 september i fjol 49018 personer.

Du kan söka efter ditt närmsta skyddsrum på MSB:s hemsida eller titta efter den orange/blå symbolen som visar att där finns ett skyddsrum.

Fakta

Tre myter om skyddsrum

Du hör till ett speciellt skyddsrum: FEL

Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig helt enkelt till det skyddsrum som ligger närmast.

Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummen. FEL

MSB menar tvärtom att det är bra att skyddsrummen används i fredstid. Dock ska det gå att tömma skyddsrummen och ställa dem i ordning inom 72 timmar. Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till.

Det är hemligt för andra länder var skyddsrummen ligger. FEL

Symbolen för skyddsrum ska istället signalera till angripande makt: ”här har vi inget att dölja, här finns enbart civilbefolkning.”

Källa: Lars Gråbergs, handläggare på MSB