ANNONS

Pressad situation för Brommas socialsekreterare

Bromma stadsdelsnämnd måste redovisa hur arbetsmiljön för socialsekreterarna ska förbättras.
Bromma stadsdelsnämnd måste redovisa hur arbetsmiljön för socialsekreterarna ska förbättras.
Flera unga socialsekreterare började på stadsdelsförvaltningen förra året. "Nu arbetar vi för att de ska trivas och vilja stanna kvar hos oss, säger stadsdelsdirektören Lena Holmdahl.
Flera unga socialsekreterare började på stadsdelsförvaltningen förra året. "Nu arbetar vi för att de ska trivas och vilja stanna kvar hos oss, säger stadsdelsdirektören Lena Holmdahl.
Hård arbetsbelastning och hög personalomsättning sätter press på Bromma stadsdelsförvaltnings socialsekreterare. Nu kräver Arbetsmiljöverket att stadsdelsförvaltningen rättar till flera brister.
ANNONS

Många ärenden som stadsdelsförvaltningens socialsekreterare hanterar rör människor i svåra livssituationer. Flera av socialsekreterarna känner sig stressade och har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. Det finns brister med hur cheferna följer upp socialsekreterarnas arbetsbelastning och personalomsättningen har varit hög. Arbetssituationen skapar risker för ohälsa, skriver Arbetsmiljöverket i ett meddelande till Bromma stadsdelsnämnd.

Inspektionen ingår i ett stort tillsynsprojekt av socialtjänsten som Arbetsmiljöverket genomför i hela landet.

– Socialsekreterarna i Bromma lider av en hög arbetsbelastning och det finns brister i stödet till dem. Det är allvarliga brister som i förlängningen kan resultera i ohälsa. Därför är det oerhört viktigt att arbetsgivaren tar tag i det, säger arbetsmiljöinspektören Agneta Karlström på Arbetsmiljöverket.

Myndigheten kräver att Bromma stadsdelsnämnd undersöker varför socialsekreterarnas arbetsbelastning är så hög, hur personalomsättningen har påverkat arbetssituationen samt hur kommunikationen fungerar mellan socialsekreterare och chefer. Stadsdelsnämnden måste också ta fram en handlingsplan med åtgärder som ger en hälsosammare arbetsbelastning.

Stockholms stad har antagit en handlingsplan för hur just socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetssituation ska förbättras. Det arbetet pågår under 2016–2018.

– Personalomsättningen var hög 2015 då vi rekryterade flera unga socialsekreterare. Nu arbetar vi för att de ska trivas och vilja stanna kvar hos oss, säger Lena Holmdahl, stadsdelsdirektör i Bromma.

Senast den 10 oktober i år ska stadsdelsnämnden svara på hur bristerna ska rättas till.

– I vårt svar till Arbetsmiljöverket kommer att vi beskriva våra åtgärder. Det är viktigt att vi har koll på arbetsbelastningen och ger socialsekreterare stöd av mentorer, handledare och chefer, säger Lena Holmdahl.

ANNONS