MP har pressat fram grönare politik – ”En bra samarbetspartner”

Styret, Solna
Styret: Magnus Persson (C), Pehr Granfalk (M), Berhard Huber (MP) och Marianne Damström Gereben (L). På bilden saknas Samuel Klippfalk (KD)
Miljöpartiets intåg i styret har det senaste året pressat fram en politik med mer fokus på miljön.
– Vi har gjort mer än vad vi lovade innan valet, menar Pehr Granfalk (M).

Inför valet 2018 utsåg vi, med hjälp av er läsare, fem viktiga frågor som de då kandiderande partierna fick svara på. Nu när snart ett år har gått sedan valet följer vi upp hur det gått med löftena från de styrande partierna.

Detta är del 5 och handlar om hur Solnas miljöpåverkan ska minskas.

Energieffektiviseringar, bättre cykelbanor och satsningar som gynnar hållbart resande tillhörde Moderaternas löften inför valet för hur Solnas miljöpåverkan skulle minskas. Ett år senare läggs nu stort hopp till klimat- och hållbarhetsstrategin för kommunen som håller på att tas fram.

Planen kommer att omfatta alltifrån hur Solna ska klara extrema regnoväder till mål för minskade utsläpp. Strategin väntas klubbas av kommunfullmäktige i december.

Det ska jag var ärlig att erkänna. Miljöpartiet har varit en bra och pragmatisk samarbetspartner

Pehr Granfalk

Som Mitt i tidigare har rapporterat satsades det i årets budget mer pengar än tidigare på cykelbanor, och kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) tycker att Solna är på väg att komma i kapp andra delar av Stockholm när det gäller den tidigare så eftersatta cykelinfrastrukturen. Men om det i nästa års budget blir fler miljoner till cykelbanor ger han ännu inga besked om.

När det gäller tunga transporter fattades innan sommaren beslut om ett nytt logistikcenter för omlastning av transporter av varor in i Arenastaden, något som är tänkt ska minska antalet lastbilar som måste trafikera stadsdelen.

– Det är en smart lösning som man skulle kunna jobba vidare med i andra områden, till exempel i Solna Business Park, säger Pehr Granfalk.

Hyllar MP-samarbetet

Pehr Granfalk medger att miljöfrågorna har kommit upp på bordet på ett helt annat sätt den här mandatperioden jämfört med tidigare – framförallt på grund av att Miljöpartiet efter 20 år i opposition var med och bildade blågrön majoritet.

– Ja, det ska jag var ärlig att erkänna. Miljöpartiet har varit en bra och pragmatisk samarbetspartner, och på det sättet fått genomslag för sina frågor.

Är det någonting som har varit svårt i samarbetet med Miljöpartiet?

– Än så länge har vi kommit översens väldigt bra, jag är positivt överraskad av den höga leverans vår majoritet har. Det är såklart alltid ett givande och tagande, men vi fattar väldigt många bra beslut som Solnaborna kommer att ha nytta av.

Den blågröna majoriteten har 35 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

– I ett konstruktivt majoritetsstyre har vi bättre möjligheter att få genomslag för vår politik, vilket inte är möjligt om vi står utanför, sa Bernhard Huber (MP) till Mitt i en månad efter valet, då den nya majoriteten presenterades.

Ett år in i mandatperioden är även MP nöjda med samarbetet, och framförallt att ha fått igenom kravet på att ta fram Solnas första klimatstrategi.

– Nästa steg när den är färdig blir att vidta åtgärder för att minska klimatutsläppen och för klimatanpassning. Vi jobbar också vidare med frisk luft, rent vatten och biologisk mångfald, säger kommunalrådet Victoria Johansson (MP).

Finns det någon eller några saker som ni hade önskat få igenom sedan valet, men där ni inte har lyckats?

– Vi hade gärna sett ännu mer resurser till investeringar i cykelvägnätet. Klimatstrategin visar att utsläpp från transporter är Solnas främsta klimatutmaning, därför är satsningar som får fler att välja cykeln istället för bilen en nyckel till att kunna ställa om till mer hållbart resande. 

Färre parkeringar vid arbetsplatser

Oppositionen menar att miljöpolitiken går för långsamt och förväntar sig betydligt mer framöver.

– Styret lovade mycket innan valet, men vi har sett väldigt lite resultat. Vänsterpartiet har det senaste året kommit med flera konkreta förslag för klimatet, bland annat att minska matsvinnet och halvera köttkonsumtionen, men inte fått något gehör alls, säger Sandra Lindström (V).

Att bygga ut infrastruktur för elbilar, ännu större satsningar på cykelbanor, ökad framkomlighet för busstrafiken och att få färre att ta bilen till jobbet är miljöfrågorna som står högst upp på Socialdemokraternas önskelista.

– Den mesta av trafiken vi har genom Solna är infartstrafik på grund av den höga andelen arbetsplatser. Många företag erbjuder generösa parkeringsmöjligheter, och där borde vi jobba med företagen för att se till att antalet parkeringar minskar. Vår stora utmaning är att få de som jobbar i Solna att inte ta bilen till jobbet, säger oppositionsråd Arne Öberg (S).

Fakta

Så styrs Solna

I valet för ett år sedan blev Moderaterna blev på nytt största parti. M styr tillsammans med Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessa har tillsammans 35 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Mandatfördelning i Solnas fullmäktige:

  • Moderaterna 19
  • Liberalerna 5
  • Miljöpartiet 5
  • Centerpartiet 4
  • Kristdemokraterna 2
  • Socialdemokraterna15
  • Vänsterpartiet 6
  • Sverigedemokraterna 5
Källa: Solna stad