ANNONS

#Pressatläge för Vallentunas förskolelärare

På måndagen släppte Förskoleupproret dokumentet #pressatläge.
På måndagen släppte Förskoleupproret dokumentet #pressatläge.
Hög arbetsbelastning, för lite personal och låg förskolepeng. Så beskriver några förskolelärare i Vallentuna sin arbetsplats i upproret #pressatläge.
ANNONS

27 december 2017 öppnade Förskoleuppropet upp formuläret #pressatläge. Berättelser från förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare och förskolechefer runt om i landet strömmade in.

På måndagen publicerades det 1500-berättelser långa uppropet.

Vallentunas förskolelärare i #pressatläge

I Vallentuna berättar flera anställda i förskolan om en ohållbar arbetssituation. Så här skriver några av dem:

”På min arbetsplats arbetar endast en förskollärare vilket gör att vi barnskötare får ta allt ansvar trots att vi inte har rätt kompetens. (…) Jag arbetar i en kommun som väljer att lägga minimalt med pengar på sina barn och barnpengen halkar efter varje år då den inte ökar i takt med övrig ekonomi.”

”Har efter 27 år inom yrket valt att byta spår. Anledningen är att arbetsbelastningen är allt för stor på våra förskolor idag. Sjukfrånvaro, utökade omsorgstider för barnen, fler barn i behov av särskilt stöd samt ökade krav på dokumentation och systematik bidrar till en ohållbar situation för såväl pedagoger och barn.”

Utdrag ur #pressatläge

”Denna jul går jag på ledighet helt slut, all ork är körd i botten. Jag vill bara sova, hur ska jag ha energi kvar till mina egna barn och firande med släkt.”

”Barn i behov av extra resurser hamnat i kläm på grund av en kommun som inte vill släppa till extra pengar. Vallentuna kommuns barnpeng/skolpeng är alldeles för låg (lägre än Storstockholm bland annat). Likvärdig skolpeng borde vara en självklarhet över hela landet!”

Vill berätta om en förskola i kris

Förskoleupproret skriver att syftet med #pressatläge att påvisa hur förskolechefer, förskollärare och barnskötare i dag inte längre kan upprätthålla kvalitén enligt de lagar och riktlinjer som arbetande inom förskolan är ålagda att följa.

ANNONS
ANNONS