Prestigeskola har lägst antal behöriga lärare

genrebild - skola - klassrum
I Danderyd har 8 av 10 lärare den legitimation som infördes 2011.
Danderyds skolor ligger strax över genomsnittet när det gäller behöriga lärare, men bland högstadierna sticker prestigeskolan Viktor Rydbergs samskola ut. Nästan 40 procent av kåren saknar lärarlegitimation.

När lärarlegitimationen infördes 2011 skulle det höja kvaliteten i Sveriges skolor genom att både höja läraryrkets status och tydliggöra vilket ämne en lärare är behörig att undervisa i.

Men trots att reformen har sju år på nacken ges endast sju av tio undervisade timmar av legitimerade lärare, enligt siffror från Skolverket som SVT sammanställt.

Snittet i Danderyd är något högre med åtta av tio och låg- och mellanstadieskolorna står för både toppen och botten i statistiken. Brage toppar med 93,8 procent legitimerade lärare, och sämst i hela kommunen är Vendestigens skola där nästan hälften av undervisningen gavs av lärare utan legitimation.

Bäst av högstadierna är Fribergaskolan där nio av tio är behöriga, och det som kanske förvånar mest är högstadiet med sämst siffror. På Viktor Rydbergs samskola innehar nämligen endast 63 procent av lärarna den legitimation som skollagen kräver.

– Det beror helt enkelt på att vi har många lärare som läser in sin legitimation, säger Kristy Lundström, skolchef på stiftelsen som driver Viktor Rydbergsskolorna.

Enligt Kristy Lundström beror de dåliga siffrorna på att många lärare läser in sin legitimation medan de jobbar.

Civilingenjörer som omskolar sig till mattelärare och språklärare som lär ut sitt modersmål men inte får tillgodoräkna sin lärarutbildning från hemlandet ger hon som exempel.

– Det kan ta upp till två år, men att ha folk med olika bakgrunder berikar vår utbildning. De bidrar med väldigt mycket relevant erfarenhet och vi får samtidigt en mångkulturell lärarkår med fler perspektiv.

Ser du någon risk i att låta lärare undervisa innan de läst klart pedagogiken?

– Naturligtvis, och därför jobbar vi alltid i arbetslag med förstelärare för att säkerställa att vi alltid levererar högsta kvalitet.

Fotnot: Skolverket räknar antalet lärare i hur många heltidstjänster en skola har. En lärare kan här alltså egentligen vara två lärare som jobbar halvtid. Siffrorna är från läsåret 2016-2017.