Prickas för dubbla roller

Vaxholm En advokat i Vaxholm prickas av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd för att ha åsidosatt god advokatsed efter att en infekterad tvist uppstått. En av de inblandade parterna var ett bolag som advokaten anlitat för ett husbygge – samtidigt som hon företrädde dem juridiskt. Disciplinnämnden slår fast att advokaten inte borde ha agerat så.