Prideklagomål utan åtgärd

ÖSTERMALM Staden har fått in klagomål om buller från Pridefestivalen som avslutades den 3 augusti. Anmälarna förstår inte hur man kan tillåta en festival vid ett bostadsområde. ”Ljudvolymen är otroligt hög, man kan inte vara hemma utan att störas”, skriver en Gärdesbo. Hälsoskyddsavdelningen har begärt en kommentar från Prideorganisationen, men kommer inte att agera i övrigt. Stadsbor får stå ut med sena konserter emellanåt. Det är annorlunda om väldigt många klagar.

– Då kanske vi tittar på alternativa platser och tider till nästa år, säger Robert Eriksson på hälsoskyddsavdelningen.