Prinsen i sopigt bråk med staden

Restaurang Prinsen.
Restaurang Prinsen.
Har du någon gång funderat över vad ordet hushållsavfall betyder? Det har krögarna bakom Prinsen, Wienerkonditoriet och Zink Grill. Det har lett till bråk med staden om vem som ska hämta deras sopor.

Krägarna tycker nämligen att de sopor som uppstår i krogköken inte ska klassas som hushållsavfall. I stället ska det ses som så kallat verksamhetsavfall.

Hushållsavfall ska enligt miljöbalken hämtas av den sopfirma som kommunen handlat upp. Den andra sortens avfall kan stadens krogar själva välja entreprenör för.

Det är vad Prinsen och de andra krogarna nu har gjort.

I oktober meddelade de miljöförvaltningen att de hädanefter väljer en annan sopfirma än den staden handlat upp. Med den senare är inte nöjda.

– Vi hävdar att det inte har hämtats som avtalats och att de kärl som kontrakterats inte ställts fram, säger Jan Berggren, vd på PDF Group som äger krogarna.

Att byta entreprenör har också ekonomiska fördelar.

– Om vi får rätt kommer våra sopor att konkurrensutsättas och då kan det bli förmånligare för oss, säger han.

På miljöförvaltningen svarade man med att förbjuda krogarna att välja egen sophämtning. Varpå de överklagade och bad länsstyrelsen att upphäva förbudet. Det gjorde länsstyrelsen men miljöförvaltningen överklagade då i sin tur.

– Enligt miljöbalken finns ett kommunalt avfallsmonopol, säger Albin Ring, jurist på miljöförvaltningen. Hushållsavfall får bara transporteras av kommunen eller av kommunen upphandlad entreprenör.

Mark- och miljödomstolen har avslagit stadens överklagan. Nu är ärendet tillbaka på länsstyrelsen, som ska avgöra vad som egentligen ska räknas som hushållsavfall.