Lidingöbo föreslår ytterligare rondell

Askrike En Lidingöbo har skrivit till kommunen och föreslagit att det byggs ytterligare en rondell på ön.

Personen tycker att det är förvirrande att köra till exempel från Askrike ner till Norra Kungsvägen, eftersom hon tycker det är oklart vem som har företräde och eftersom trafikljusen enligt henne ofta är ur funktion.

En rondell på platsen skulle lösa alla de problem som uppstår i korsningen tycker hon.