Prisas för hjälp till ensamma

HANINGE Väntjänsten i Haninge har vunnit priset ”Årets seniorvänligaste insats”.

De frivilliga i väntjänsten, runt 40 personer, hjälper oavlönat till att umgås med och hjälpa ensamma människor som saknar släkt och vänner.

Priset, 15 000 kronor, delas ut på äldremässan i morgon onsdag.