Prisas för tidig upptäckt av cancer

Elinor Nemlander, Sarah Eklöf och Nazmije Kelmendi tog emot Gyllene äpplet.
Elinor Nemlander, Sarah Eklöf och Nazmije Kelmendi tog emot Gyllene äpplet.
Tack vare Kunskapsteam cancer i primärvården blir vårdcentralerna blir bättre på att ta hand om cancerpatienter. Nu har teamet fått priset Gyllene äpplet.

Varje år insjuknar 60 000 personer i cancer. I Stockholms län får över 12 000 personer diagnosen årligen.

Tidig upptäckt är livsavgörande för en lyckosam behandling.

Och det är där årets pristagare av Gyllene äpplet kommer in. ”Kunskapsteam cancer i primärvården” utbildar personalen på vårdcentralerna om hur cancer kan upptäckas och om hur de kan samarbeta med andra vårdgivare runt cancerpatienter.

– Den här patientgruppen behöver vård snabbt. Vi kan redan se resultat, allt fler misstänkta cancerfall remitteras in i snabbspåret, säger Sarah Eklöf, en av dem som å hela teamets vägnar fanns på plats i landstingshuset vid tisdagens prisutdelning.

Checklista för vård

Det snabbspår hon refererar till är det som kallas Standardiserat vårdförlopp, en slags checklista för de vanligaste cancerformerna.

Kunskapen om detta har nu spridits till nästan alla vårdcentraler i Region Stockholm.

– Ett oerhört bra förbättringsarbete och något som kan inspirera andra verksamheter, sade finansregionrådet Irene Svenonius (M) när hon överräckte priset, ett äpple i glas, ett diplom samt 40 000 kronor, som ska användas till teamets utvecklingsarbete.

Mer kunskap om rehabilitering

Deras arbete har nu övergått till att allt mer fokusera på hur primärvården kan hjälpa till med rehabilitering av cancerpatienter.

Fakta

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp erbjuds vuxna personer från 18 år som har vissa allvarliga symtom på cancer.

Bland de cancerformer som ingår är bröstcancer, hjärntumör, prostatacancer, malign melanom och lungcancer.

Varje cancersjukdom har ett eget standardiserat vårdförlopp.

Undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt.

Vårdförloppet startar vid välgrundad misstanke. Det kan till exempel vara en läkare på vårdcentralen, en specialistmottagning eller akuten som misstänker cancer efter ett provsvar.

Källa: Regionalt cancercentrum