Privat skola för ADHD-elever

Sundbyberg En privat aktör har ansökt om att få starta en fristående grundskola i Sundbyberg.

Skolan skulle kunna starta i årsskiftet 2016–2017 och verksamheten ska fokusera på elever med ADHD, tvångssyndromet OCD och Tourettes syndom. Skolan vill längre fram också bedriva en grundsärskola.

Grundskole- och gymnasie­förvaltningen ställer sig positiv till en grundskola som inriktar sig på elever med den typen av funktionsnedsättningar eftersom målgruppen ökar.

De är däremot negativa till skolans planer på att längre fram bedriva en grundsärskola, då kommunen startat en i egen regi så sent som 2013 och att det därför inte finns elevunderlag för en till.