Privat utförare: Musikskolepengen i Täby är för låg

Octavian Badéa privat utförare åt Täby kommun av musikskoletjänaster (2019) är kritisk till kommunens omorganisation av kulturskolan och att de privata utövarna får så låg musikskolepeng.
Octavian Badéa, ägare till Creative music education, som bedriver musikskoleverksamhet på uppdrag av Täby kommun.
Täbys politiker tänker lägga ut all enskild undervisning i musikskolan på privata aktörer.
Nu får kommunens avvecklingsplan kritik från ett oväntat håll.
– Jag har själv skrivit på protestlistan, säger Octavian Badéa, ägare till Creative music education, som är en av kommunens privata utförare.

Trots protester väntas politikerna i fullmäktige måndag kväll ta beslut om en omorganisation av kulturskolan och nedläggning av den förlusttyngda musikskoleundervisningen i kommunens egen regi.

Hoppas på hundratals nya elever

Beslutet kan tvinga 789 barn att byta lärare, enligt Lärarfacket.

– I dag har vi nog sammanlagt 130 elever, men har en kapacitet på 650 elever i det här lokalerna, säger Octavian Badéa som driver Creative music education med lokaler i Näsbypark.

– Vi förbereder för att ha kapacitet att ta emot även stråk- och blåselever.

Kritiker till nedläggningsplanerna har varit oroliga för att små instrument kommer trängas ut och att eleverna istället för att få undervisning nära måste kuska runt till andra skolor.

– Alla elever som går hos kommunens alternativ kommer definitivt få plats. Det enda som kan bli lite problem med är de ytterst smala instrumenten. Jag tror att grannsamverkan kan lösa det, säger Octavian Badéa.

Tveksam till avvecklingen

Trots att hans företag sannolikt gynnas av beslutet hade Octavian Badéa hellre sett att den kommunala konkurrenten fanns kvar.

Han anser också att det finns frågetecken politikerna måste räta ut snarast. Bland annat hur undervisning ska kunna ske ute på skolorna även i fortsättningen.

– Vi vill göra allt för att tillmötesgå önskan från föräldrar och barn, men då måste det finnas ändamålsenliga lokaler med inventarier.

Tänker anställa fler

Hans företag planerar att anställa 10-12 nya pedagoger.

– Vi kan nu till hösten erbjuda instrument som inte tidigare funnits i Täby. Vad sägs om munspel, mandolin, barockluta och oud – det är arabisk gitarr.

– Finns det underlag är min dröm att vi ska ha en kammarmusikensemble.

”Vi kan nu till hösten erbjuda instrument som inte tidigare funnits i Täby. Vad sägs om munspel, mandolin, barockluta och oud – det är arabisk gitarr.”

Ingen fler privata sökte uppdraget

Under våren skulle Täby kommun upphandla fler privata utförare för att fylla hålet som uppstår när 18 musikpedagoger inom kommunens regi sägs upp.

Men inga nya privata utförare har inte sökt, uppger kommunens kulturchef Erik Heribertson till Mitt i.

– Jag hoppas att politikerna förstår den signalen, säger Octavian Badéa.

Musikskolepengen höjs men…

Lärarförbundet har, som Mitt i tidigare skrivit, varit kritiska mot att Täby kommun höjer musikskolepengen med 500 kronor‚ men att detta inte görs för att för att rädda den kommunala delen.

Höjningen är inte tillräcklig på långa vägar, tycker Octavian Badéa.

– Vi skulle behöva 25 procent påslag på musikskolepengen.

För en kommun är det inte obligatoriskt att driva subventionerad kulturskola för barn och unga. Men allra flesta kommuner gör det.

Täbys elever betalar en av landets högsta avgifter.

Octavian Badéan tycker Täby borde satsa – och sänka elevernas avgifter – istället för att avveckla.

– Jag brinner för allt vad kultur heter och särskilt musiken. Det är lite skamligt det här. Resurserna finns.

Har inte fastanställda

Lärarförbundet har kritiserat Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden ,och de styrande i Täby, för att avvecklingen premierar otrygga arbetsförhållanden. Privata utförare har få anställda som går på timavtal eller behovsvikariat och sparar därmed in pengar, som enligt lärarförbundet leder till osund konkurrens.

– Våra pedagoger jobbar som konsulter, bekräftar Octavian Badéa. Det är under de premisserna som man kan driva musikskoleverksamhet i Täby i dag med tanke på resurserna som tillförs från kommunen.

Han hade gärna haft fast anställda lärare, säger han.

– Vi följer kollektivavtal, men då följer man det kollektivavtal som finns inom studieförbunden.

Octavian Badéa, verksamhetsansvarig och ägare till Creative musik education som är en privat utförare av musikundervisning i Täby kommun. Han undervisar själv i gitarr på skolan.

”De måste få kosta”

Octavian Badéa vill skicka signalen till Täbys politiker att kvalitet på undervisningen kostar pengar. Hans lärare, som även jobbar som artister har fått höjda konsertgager – men musikskolepengen inte räknats upp i samma takt.

På längre sikt är Octavian Badéa orolig för att när den kommunala verksamheten inte längre finns som måttstock kommer politikerna backa istället för att satsa.

– Briljanta pedagoger kan inte leva på luft. De måste få kosta.

Fakta

Läs vår snabblektion – Musikskolan i Täby

Täby kommun erbjuder i dag individuell undervisning i instrument både via kommunala lärare och ett antal privata utförare som är upphandlade av kommunen.

Den individuella musikundervisningen i kommunens egen regi får redan i höst intagningsstopp, enligt alliansförslaget om att omorganisera kulturskolan.

Det ska fortfarande vara möjligt att spela för de av kommunen upphandlade musiklärarna inom privata företag.

18 kommunanställda musiklärare sägs upp. Nästan 800 elever tvingas byta musiklärare, enligt Lärarförbundet.

Ung kultur kallas den satsning som Täby kommun istället gör på gruppverksamhet inom musik, teater och konst. Kommunen ska satsa 3,6 miljoner kronor på Ung Musik, som drar i gång i januari år 2020.

Den 20 maj 2019 ska politikerna i kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet om omorganisationen.