ANNONS

Privat vårdbolag granskas efter tips

Kommunen kräver att de vårdbolag man använder ska ha koll på ekonomin. Men efter ett tips visade det sig att ett bolag hade länge haft ekonomiska bekymmer. Nu ska rutinerna skärpas.
ANNONS

Flera betalningsanmärkningar hos Kronofogden och upprepade skatteskulder till Skatteverket.

Vårdbolaget, Stöd och resurs, anlitat av Sollentuna kommun har haft problem med ekonomin de senaste åren. Företaget har de senaste åren erbjudit fritids, daglig verksamhet och korttidsvistelser till barn och vuxna från Sollentuna med autism och liknande funktionsnedsättningar.

Men trots att kommunen kräver att de anlitade vårdbolagen ska bedrivas enligt god kvalité och ha ordning på sin ekonomi har kommunen inte vetat om det. Det krävdes ett anonymt tips för att kommunen under hösten skulle granska bolaget.

– Vi vill inte ha företag som inte sköter sig, säger handläggaren Monika Linderstål.

Kommunen håller alltså fast vid att en god ekonomi är viktig. Trots det ska kommunen, som nu upptäckt företagets problem, fortsätta att erbjuda invånarna vård inom bolagets verksamheter.

Företaget har nämligen sagt upp sina gamla avtal med kommunen och i stället startat ett nytt bolag, Allomsorg, som tar över de verksamheter som det gamla företaget drivit.

Det nya företaget har inga betalningsanmärkningar eller tidigare skulder. Det nya företaget har en ny styrelse, men både den nya vd:n och den andra styrelseledamoten har jobbat inom det gamla företaget.

Detta gäller även två föreståndare i det nya företaget, som tidigare varit verksamma i det gamla bolaget.

På detta sätt kan alltså verksamheterna fortsätta att drivas, utan att kommunen kan anmärka på ekonomin.

ANNONS

Inte heller Socialstyrelsen har kontrollerat det gamla företagets ekonomi när det nya bolaget fått tillstånd att bedriva vård. Socialstyrelsen har, liksom kommunen, helt enkelt inte de rutinerna.

– Det är en ny styrelse. Men vi ska hålla ögonen på dem. Om de inte betalar skatter och avgifter får de inte fortsätta, säger Monika Linderstål på Sollentuna kommun.

Sollentuna ska skärpa sina rutiner för att lättare upptäcka ekonomiska problem hos företag som de anlitar, men hur detta ska gå till är inte klart än.

Den tidigare vd:n för verksamheterna i Sollentuna, Max Brar, vill inte svara på varför ett nytt bolag har startats.

Han förklarar att de tidigare ekonomiska problemen kan bero på bristande rutiner.

– Nu har tidigare medarbetare tagit över, de kommer att göra ett fantastiskt jobb, säger han.

Det nya företagets vd vill inte uttala sig om kopplingarna mellan bolagen, utan hänvisar till Max Brar.