Privata villatomter anläggs intill Tyresta

Sju nya villatomter precis utanför Tyresta naturreservat är högaktuella.

Kommunen säger ja, men planerna är omtvistade.

Villatomterna planeras mellan Tyresta naturreservats nordvästra gräns och Långsjön, två kilometer öster om Gudöbroleden. Två av dem blir dessutom sjötomter.

Fastighetsägaren, som själv bott i området i 20 år, vill stycka av sin mark på 26 000 kvadratmeter för villatomterna.

Villaägarna, en av remissinstanserna, tycker att det är olämpligt att bygga fler bostäder precis vid reservatsgränsen, och samråd pågår.

– Man borde prioritera att bygga i Vendelsös mer centrala delar. Sedan är det två kilometer till närmaste buss, och vägarna i området är inte gjorda för den biltrafik som det blir, säger Ulf Nilson från Villaägarna Haninge-Tyresökretsen.

Fastighetsägaren är förvånad över synpunkterna, och menar att många verkar rädda för förändring. Han berättar också att det råder en missuppfattning om att han skulle bo inne i reservatet.

– Jag bor utanför, och jag har väldigt svårt att förstå att Villaägarna har något emot förtätning. Det här är inget sommarstugeområde längre, här bor folk året om. Det är fantastiskt att bo vid Tyresta, och är det inte fantastiskt att det kan skapas ny husmark här?

Planområdet ingår i dag i området Tyresta-Åva, som är ett riksintresse för friluftsliv runt Tyresta. Riksintresset betyder att friluftsvärdena är stora på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet.

Men saken kan ändras. Länsstyrelsen har föreslagit att riksintresset runt Tyresta ska minska. Det skulle betyda att det aktuella planområdet plötsligt hamnar utanför riksintresset.

2008 sa kommunen nej till samma planer, bland annat med hänvisning till att en ökad exploatering vid Tyresta bedömdes som olämplig och att det skulle ta upp värdefull naturmark. Nu gör man en annan bedömning.

– Området är planlagt för bostadsbebyggelse som ändamål, säger kommunens planarkitekt Ola Grimell, som tror att byggena kan komma i gång om ett år.

Hur påverkas ingången till Tyresta i den här änden?

– Vår ambition är att bibehålla ett servitut som skydd med allmän väg, för att säkerställa allmänhetens tillgång till Tyresta.

Fakta

Tomter för sju nya villor

De sju tomterna ligger mellan det nordvästra entréstråket till Tyresta och Långsjön.

Enligt fastighetsägaren väntas tomterna bli mellan 2 200 och 3 600 kvadrat­meter stora.

Husen kommer att få vara 180 kvadratmeter stora.