Privatpersoner får avslag på klagan

Ingarö Islutet av maj i år fastställde länsstyrelsen i Stockholm ett vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt.

Beslutet överklagades av två privatpersoner som ville att frågan skulle utredas ytterligare innan ett beslut fattades. I överklagan angav de att de ”uppskattar grundtanken om vattenskyddet” men undrade om gränsen för vattenskyddsområdet är satt av ekonomiska skäl.

Regeringen avslog överklagan eftersom de anser att länsstyrelsens beslut är viktig för såväl nuvarande som framtida vattenförsörjning.