PRO vill har rondell vid Folkan

Det blir ofta trångt i korsningen vid Spångafolkan. Nu föreslår PRO i Spånga en rondell för att lösa problemet.

En liten bit från Spånga Folkets hus möts Spångavägen, Täbylundsvägen och Solhemsvägen. Korsningen saknar trafikljus och bilisterna på Spångavägen har företrädesrätt. Det innebär i sin tur att väntan på att få köra ut på Spångavägen från angränsande gator kan bli lång.

Nu föreslår PRO i Spånga att korsningen görs om till en rondell. PRO har sin möteslokal i Spångafolkan och medlemmarna kan ofta se hur det bildas långa köer på Täbylundsvägen under rusningstrafik. Dessutom får buss 117, på väg mellan Spånga station och Brommaplan, vänta länge i korsningen med förseningar som följd.

– Den är nästan alltid försenad i rusningstrafik. Den kommer från Solhemsvägen och får stå i korsningen vid Spångavägen ända tills någon bilist förbarmar sig och släpper fram den, säger Gunnar Thun, en av ledamöterna i PRO.

Föreningen har nu skrivit brev till Trafiknämnden i Stockholms stad. I det föreslås en rondell i korsningen. I brevet hänvisar PRO till Trafikverket som kommit fram till att rondeller ger ökad framkomlighet. De kan också bidra till lägre utsläpp och mindre buller från trafiken eftersom bilisterna inte alltid måste stanna helt innan de kör in i en rondell.

PRO föredrar en rondell framför trafikljus.

– Ett trafikljus blir till ett hinder på dagtid när det inte är så mycket trafik. En rondell har den stora fördelen att den sväljer både mycket och lite trafik. Och det finns gott om utrymme utanför Spångafolkan att bygga en rondell på, säger Gunnar Thun.

Trafikkontoret har just nu inga planer på att bygga rondell i korsningen. Men om en utredning visar att framkomligheten eller säkerheten förbättras av en rondell kan den bli verklighet, enligt Anders Porelius, kommunikatör på trafikkontoret.

Förutom trafiknämnden har PRO även uppvaktat stadsdelsnämnden i frågan.