Problem med buller består

Flysta Under sommaren har miljöförvaltningen tagit emot ett stort antal ärenden rörande twister och klagomål på Swedavias flygbullerisolering av villor.

Isoleringsarbetet skulle ha varit klart i våras men Swedavia fick uppskov och ny deadline är juli 2014.