ANNONS

Få barn har problem med övervikt i Sollentuna

barn övervikt sollentuna
Sollentuna är en av kommunerna med minst överviktiga fyraåringar.
Stockholms län har ett av nio barn övervikt eller fetma. Men Sollentuna är den kommun i länet där problemet är minst.
ANNONS

Fetma i unga år ökar riskerna för fetma därigenom negativa effekter på hälsan i vuxen ålder. Därför är det förebyggande arbetet mot barnfetma prioriterat av Stockholms läns landsting.

Skillnaderna mellan kommunerna i Stockholm är stora vad gäller övervikt och fetma bland fyraåringar. En positiv nyhet är att sett till barn födda 2002 till 2003 så har övervikten minskat något jämfört med barnen som var födda mellan 2012 och 2013.


Andel fyraåringar med övervikt och fetma per kommun

*I Norrtälje, Sigtuna och Södertälje var bortfallet högre än 20 procent vilket gör resultatet mindre pålitligt.

Statistiken baseras på barn födda 2012, sammanställd i årsrapporten för 2017.

Källa: SLL


 

ANNONS