Problemen hopar sig för gymnasiet

Gymnasieeleverna har allt sämre ­arbetsmiljö.

Dessutom hade den största skol­enheten Fredrika en samlad förlust på 9,1 miljoner kronor vid årsskiftet.

För fem år sedan centraliserades kommunens it-drift, som ett externt konsultföretag tog över.

Men förändringen blev ett bakslag för gymnasieskolorna.

Värst har det varit för Fredrika, som tvingats betala enorma summor för egna it-lösningar när driften inte fungerat.

– Supporten har inte fungerat och kapaciteten har varit för dålig. Dessutom funkar inte Apple i det upphandlade systemet och Apple är det vi jobbar med inom skolvärlden, säger Anders Nordlund (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden väljer nu att skriva av nästan 3,7 miljoner av Fredrikas underskott, förutsatt att Fredrika gör tre positiva månadsresultat i rad under 2015. Avskrivningen ska hanteras inom nämndens budget.

– Detta är ett följdbeslut av ett beslut från den tidigare kommunledningen. Underskottet på Fredrika måste åtgärdas, säger Anders Nordlund.

En arbetsgrupp ska nu på fredag presentera lösningar som man hoppas ska minska it-problemen för gymnasiet fram tills att en ny upphandling görs efter 2018.

I årsredovisningen framgår också att arbetsron för Haninges gymnasieelever minskar, trots att området är prioriterat av nämnden.

– Förstahandsansökningarna går upp och vi har ett bra inflöde från andra kommuner. Men självklart måste vi göra ett ännu bättre jobb med arbetsmiljön. Här är jag väldigt bekymrad, ­säger Anders Nordlund.