ANNONS

71 procent av cheferna är kvinnor

kvinnodagen tro hopp och systerskap
Idag firas internationella kvinnodagen.
I dag firas internationella kvinnodagen i hela världen.
I Vallentuna är en majoritet av kommuncheferna kvinnor.
- Men samtidigt ska man tänka på att 80 procent av de anställda är kvinnor, säger Annika Colding, personalchef på Vallentuna kommun.
ANNONS

Majoriteten av cheferna på Vallentuna kommun är kvinnor, 71 procent av de tillsvidareanställda tjänstemannacheferna på Vallentuna kommun är kvinnor.

Men ju högre upp i chefshierarkierna man kommer blir kvinnorna färre. I kommunens ledningsgrupp som består av tio personer är hälften kvinnor. Kommunens högsta chef, kommundirektören Victor Kilén är man.

– Men då brukar vi också lyfta fram att vår högsta politiker, kommunstryrelsen ordförande, Parisa Liljestrand är kvinna, säger Annika Colding, personalchef på Vallentuna kommun.

Samtidigt vill hon tona ner betydelsen av att de flesta chefer anställda på Vallentuna kommun är kvinnor.

– Ja, man ska tänka på att 80 procent av de anställd på kommunen är kvinnor, säger hon.

Annika Colding, personalchef, Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun jobbar aktivt med likabehandling enligt nya regler i diskrimineringslagen som trädde i kraft vid årsskiftet.

-Det handlar om att arbeta mot alla diskrimineringsfaktorer, inte bara de som rör kvinnor och män, säger Annika Colding.

ANNONS

Konkret ska kommunen varje år göra en lönekartläggning för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader.

En handfast åtgärd för att göra arbetet enklare att kombinera med föräldraskap är att man inte lägger möten tidiga morgnar och sena eftermiddagar.