Om nio år är vi 45 procent fler Sundbybergare

Rebecka Malmqvist, 30 år, med dottern Lova, 9 månader
Rebecka Malmqvist, 30 år, med dottern Lova, 9 månader
2026 kommer vi vara 45 procent fler invånare i kommunen. Över en tredjedel av befolkningen kommer då att vara mellan 20-39 år.
– Det är trevligt att det blir mer folk, tycker Sundbybergsbon Rebecka Malmqvist, 30 år.

Om nio år kommer vi vara 15 procent fler invånare i länet. Störst befolkningsboom står Sundbyberg för – här kommer befolkningen ha ökat med 45 procent år 2026 enligt Landstingets demografiska rapport som kom i förra veckan. Det är den högsta ökningen i länet.

– Sundbyberg och även Solna är populära kommuner för unga människor att flytta in till. Här finns mycket nyproduktion med många smålägenheter. Det typiska är att man flyttar hit då man flyttar hemifrån för första gången, säger Ulla Moberg, projektledare för rapporten.

2016 var vi 47 526 boende i Sundbybergs kommun. 2026 beräknas vi vara 70 685.

Och det är de unga invånarna som tar allt större plats i kommunerna. 2026 beräknas 36 procent av Sundbybergsborna vara mellan 20-39 år. Endast 13 procent förväntas vara 65 år eller äldre.

– När de sen får barn så flyttar många ut till villakommunerna som Järfälla, Täby och Österåker, konstaterar Ulla Moberg.

Fler barn föds framöver

Att 20-39-åringarna tar allt större plats är något som Linn Erngren, 32 år, märker.

– Jag tycker man kan se det på att det händer mer i kommunen nu, nya restauranger och kaféer öppnar upp plus att det byggs otroligt mycket, säger hon.

Linn Erngren med dottern Smilla, 4 månader, tycker sig märka att det bor många 20-39-åringar i kommunen. Foto: Maria Lilja

Rebecka Malmqvist, 30 år, med dottern Lova 9 månader i vagnen, håller med. Hon ser heller inget negativt med att befolkningen ökar.

– Det är trevligt att det blir mer folk. Men man borde ordna fler parkeringsplatser, det är ett problem för oss med bil i dag att det är svårt att hitta någonstans att stå. Och så vill vi ju gärna ha en förskola nära oss framöver, vilket inte är en självklarhet, säger hon.

Hanna Wiik, chef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på landstinget flaggar även för att årskullarna födda 1990–1992 snart kommer upp i barnafödande åldrar.

– Detta är uppgifter som är viktiga för Stockholms läns landsting och länets kommuner som underlag för planering och budgetering av exempelvis barn- och mödrahälsovård, förlossningar, skolor, vårdbehov för äldre samt för kollektivtrafik, säger hon.

Så här ser det ut i Solna:

Folk mellan 20 och 39 tar över i Solna