Tre av tio lärare i söderort saknar behörighet

Av grundskolelärarna i söderort saknar nästan tre av tio lärare legitimation och behörighet i minst ett ämne.
Lägst är behörigheten i Skärholmen, visar ny statistik från Lärarförbundet och Skolverket.

Enligt siffror från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner per skola och kommun, har i genomsnitt sju av tio grundskolelärare i söderort en legitimation och är behöriga i minst ett ämne. Tre av tio är det alltså inte.

I hela Stocholms kommun har har andelen behöriga lärare i grundskolan ökat från 73 procent i fjol till 74 procent i år. I söderort är förändringen den motsatta. Där har genomsnittet på andelen behöriga lärare minskat med drygt tre procentenheter.


Lärarbehörigheten i Söderort


Källa: Lärarförbundet.


Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Skärholmen i botten

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Mitt i Söderort har själva gått igenom siffrorna skola per skola och kommit fram till ett genomsnitt.

Bäst i söderort är Hammarby och Skarpnäck där drygt 75 procent av lärarna är behöriga. Sämst är Skärholmen-Vårberg-Bredäng där 55 procent av grundskolelärarna är behöriga.


Lärarbehörighet i stadsdelarna

Så stor andel av grundskolelärarna är behöriga.

Källa: Lärarförbundet