Nästan varannan lärare saknar behörighet i Järva

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.
Av grundskolelärarna i Stockholms län är det 30 procent som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
I Järvaområdet har bara 56 procent av lärarna behörighet. Högst behörighet har Oxhagsskolan och lägst har Akademiska skolan i Kista.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 70 procent av länets lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 30 procent har det alltså inte.

I hela landet har andelen behöriga lärare i grundskolan minskat från 71,4 procent till 70,5 procent. I Stockholm syns en minskning i 11 av 26 kommuner. Den största förändringen från 2017 till 2018 har skett på Lidingö, där andelen behöriga lärare minskat med 5,4 procentenheter.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Haninge i botten

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

I topp med 81 procents behörighet hittar vi Danderyd och i botten Haninge med 59 procent.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet
Fakta

Så många behöriga lärare har din skola

Andel behöriga lärare 2018/19 i procent (förändring jmf. m. 2017/18).

Oxhagsskolan 84 % (−4,5 %)
Rinkebyskolan 76 % (+13,6 %)
Kista grundskola 73 % (+3,5 %)
Sverigefinska skolan i Kista 71 % (% 0)
Kvarnbackaskolan 69 % (+1,9 %)
Akalla grundskola F-9 67 % (Uppgift saknas)
Askebyskolan 67 % (−5,8 %)
Kvarnbyskolan 64 % (+1,3 %)
Kista Montessoriskola 61 % (−3,6 %)
Husbygårdsskolan F-9 60 % (−0,3 %)
Knutbyskolan 59 % (−8,4 %)
Järvaskolan 33 % (−8,8 %)
Fryshuset Grundskola Västra 12 % ( −1,8 %)
Akademiska Skolan i Kista 0 (−43,7 %)

Uppgifter saknas för följande skolor:

Internationella Engelska skolan i Kista.

Cordoba International School.

Kista International School.

 

Källa: Lärarförbundet