30 procent av lärarna i länet saknar behörighet

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.
Av grundskolelärarna i Stockholms län är det 30 procent som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
På kommunnivå hamnar Haninge i botten och Danderyd i topp, visar ny statistik från Lärarförbundet och Skolverket.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 70 procent av länets lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 30 procent har det alltså inte.

I hela landet har andelen behöriga lärare i grundskolan minskat från 71,4 procent till 70,5 procent. I Stockholm syns en minskning i 11 av 26 kommuner. Den största förändringen från 2017 till 2018 har skett på Lidingö, där andelen behöriga lärare minskat med 5,4 procentenheter.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Haninge i botten

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

I topp med 81 procents behörighet hittar vi Danderyd och i botten Haninge med 59 procent.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet