863

Östermalmsbor var i slutet av 2012 arbetslösa. Det är exakt två procent av alla som bor i stadsdelen vilket innebär att färre personer saknar arbete än i övriga innerstaden.