Prognos: flest flyttar hit

Söderhöjden nybygge
Det byggs så det knakar i Norrort – på Söderhöjden i Järfälla planeras 500 nya bostäder.
Enligt landstingets senaste prognoser är Järfälla och Upplands-Bro två av de kommuner i Stockholm som förväntas växa snabbast under de kommande åren.

Järfällaborna kan få välkomna över 20.000 nya grannar under de kommande tio åren. Det tror i alla fall landstinget, som också förutspår att Upplands-Bro-borna kommer bli över 6000 fler under samma period.

För Järfällas del innebär det att befolkningen skulle öka med 30 procent. Samma siffra för Upplands–Bro är 24 procent. I hela länet är det bara Sundbyberg som förväntas växa mer i förhållande till kommunens nuvarande storlek – där förväntas befolkningen öka med 45 procent.

Prognoserna har justerats ned något sedan förra året i takt med att invandringen till Sverige minskat. I både Järfällas och Upplands-Bros fall är den höga byggtakten en del av förklaringen. I Järfälla planeras nu 20.000 nya bostäder fram till år 2030, vilket motsvarar 64 procent av det nuvarande beståndet.

Även för Upplands-Bro är siffran väldigt hög, där planeras över 7000 nya bostäder, vilket motsvarar 65 procent av det nuvarande beståndet. Inga kommuner i länet ska bygga mer i förhållande till sitt nuvarande bestånd.