ANNONS

Ny prognos: Då får Vallentuna 3700 nya invånare

Parisa Liljestrand (M) KSO Vallentuna.
3 700 nya invånare på 10 år är en lagom takt, tycker Parisa Liljestrand (M).
2028 kommer Vallentuna ha drygt 37 000 invånare.
Mest i länet växer Järfälla – och i Danderyd minskar befolkningen.
Det visar en ny prognos från region Stockholm.
ANNONS

Fram till år 2028 kommer Stockholms län att växa med drygt 330 000 personer. Fördelningen mellan kommunerna är dock ojämn.

På den norra halvan av länet kommer Järfälla växa med 24 628 nya invånare under perioden, medan Vaxholmsborna blir 803 fler.

Danderyds befolkning kommer till och med att minska med 2 procent eller 652 personer jämfört med 2018, enligt regionens prognos.

Vallentunas befolkning väntas öka med drygt 11 procent under perioden, vilket är något under snittet för hela länet.

Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, kommenterar regionens prognos såhär:

– Det ligger ungefär i nivå med vad vi har planerat för, det är i den här takten vi hinner förbereda för kommunal service och bostäder. Det är gott att höra att våra planer står sig, säger hon.

Befolkningsökning per kommun 2018-2028, procent.


Även när det gäller kommunernas planer på nya bostäder finns stora skillnader.

ANNONS

Mellan 2019 och 2030 planeras det för drygt 9000 nya bostäder i Upplands-Bro. Det motsvarar 78 procent av kommunens totala bestånd 2019 och är den största procentuella ökningen i hela länet, visar siffror från Region Stockholm.

Järfälla, Sundbyberg, Österåker och Vallentuna bygger också mycket – de ökar alla beståndet med mellan 40 och 50 procent under perioden.


Befolkningsökning per kommun 2018-2028, antal personer.


Täby och Sollentuna bromsar in

Detsamma gäller Täby, trots att kommunen under 2019 skruvat ner prognosen med nästan 25 procent jämfört med året innan.

Allra mest har Sollentuna bromsat in. Där har årets prognos för bostadsbyggandet mellan 2019 och 2030 minskat med 75 procent jämfört med förra året. Det motsvarar drygt 11 000 bostäder som skrinlagts.

Danderyd och Vaxholm har justerat ner sina prognoser med 28 respektive 20 procent.

Befolkning per kommun 2028, antal invånare.


I hela länet beräknas befolkningen öka med 14 procent till 2028 och bostadsbeståndet växa med 26 procent till 2030.